Färdighetsprov till Kulturama grundskolor

Du som söker till Kulturama Grundskolor gör olika prov, beroende på vilken inriktning och årskurs du söker till. Provet är till för att vi ska veta att du kan följa med i undervisningen. Vårt mål är att färdighetsprovet ska bli ett roligt tillfälle för dig.

Kallelse till färdighetsprovet skickas ut via mail ca två veckor innan provet äger rum. Till inriktningen Musikal görs både dans- och sångprov och till inriktningen Musik & Sång görs sångprov.

Dans

Dansprovet sker i grupp. Lektionen innehåller en rytm/koordinationsövning, fyra diagonalövningar, en improvisationsdel och en danskombination.

Sång

Inför provet förbereds två sånger: den ena är utvald av skolan medan den andra väljs utifrån en förbestämd sånglista. Under provet kommer läraren även spela några korta melodislingor som du ska härma och du kommer också få klappa rytmer.

Bild & Form

Till inriktningen Bild & Form görs inga arbetsprover. Här gäller urvalsgrunden anmälningsdatum.