Vår verksamhet

Du märker direkt när du kommer in genom våra dörrar att Kulturama Grundskolor är fyllda av kreativa människor som brinner för de konstnärliga uttrycken. Om du också vill fördjupa dig i ämnen som teater, dans, musik, sång, bild och form - då kommer du att trivas hos oss. Undervisningen i teoretiska och estetiska ämnen håller hög kvalitet och din skoltid blir både intensiv och rolig.

En rolig, stimulerande och kunskapsrik skoltid

Vår lärarkår består av legitimerade och välutbildade lärare som är mycket engagerade i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling.

Undervisningen håller hög kvalitet i såväl de teoretiska som de estetiska ämnena. Den ska leda till att du som elev utvecklar din konstnärliga uttrycksförmåga i profilämnena, stärker din självkänsla och blir väl förberedd för vidare studier på gymnasiet, oavsett vilket gymnasieprogram du väljer att söka till.

På Kulturama Grundskolor får du klasskamrater som delar samma intressen som du. Vi lägger stor vikt vid att koppla ihop de estetiska ämnena med de teoretiska och under skoltiden får ni tillsammans arbeta med föreställningar, redovisningar, musikaler, konserter och utställningar. Studietakten är många gånger hög men din skoltid blir rolig, stimulerande och kunskapsrik!

Efter avslutad skolgång i år 9 är du väl rustad att söka dig vidare till både estetiska och teoretiska program på gymnasiet.

Tre skolor att söka till

Våra tre grundskolor ligger i Hammarby Sjöstad, Sundbyberg och Danvikstull. Våra elever får undervisning av hög kvalitet enligt läroplanen samt i sina profilämnen. Undervisningen ska leda till att eleven blir väl förberedd för fortsatta studier på gymnasiet och utvecklar sin konstnärliga uttrycksförmåga samt stärker sin självkänsla.

Inriktningar

Om du har ett stort intresse för estetiska ämnen och en stor vilja att utveckla din kreativa förmåga så kommer du trivas hos oss. Våra tre inriktningar är:

  • Musikal
  • Musik & Sång
  • Bild & Form

Läs mer om inriktningarna här

Hög andel behöriga lärare

Våra skolor har en hög andel behöriga lärare och erbjuder en professionell undervisning i läroplanens teoretiska ämnen samt en undervisning av hög konstnärlig kvalitet i profilämnena.

Vårt systematiska kvalitetsarbete

På samtliga skolor arbetar vi med det systematiska kvalitetsarbetet, vilket innebär att vi årligen följer upp våra elevers uppnådda Kunskapsmål, Elevdemokrati (elevers möjlighet att påverka undervisningen), Trygghet och Arbetsro. Vi följer Skolinspektionens riktlinjer och kommer att redovisa resultaten av detta arbete på skolornas egna sidor.

Arbetslag

Kulturama grundskolor är organiserad i arbetslag med mentorskap och den mesta undervisningen knuten till respektive årskurs. Arbetslagen ansvarar för gemensam undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete per årskurs. Varje årskurs har ett arbetslag i vilka mentorerna och övrig berörd personal ingår.

Mentorns ansvar är att:

  • Hjälpa eleverna med lärandeprocessen d v s att utveckla de individuella förutsättningarna att nå målen i respektive ämne.
  • Underlätta kommunikationen mellan elev, skola och vårdnadshavare.
  • Förankra den humanistiska och demokratiska värdegrunden genom att träna empati, tolerans, rättskänsla och ansvarstagande

Undervisning

Undervisningen ska leda till att eleven utvecklar sin konstnärliga uttrycksförmåga i profilämnena samt stärker sin självkänsla. Vårt mål är att vara ett självklart val och därmed den ledande estetiska grundskolan. Undervisningen bedrivs i:

  • Kulturamas Grundskola Danvikstull med elevgrupper om 30 elever per klass och 15-20 elever i gruppundervisning.
  • Hammarby Sjöstad med elevgrupper om 30 elever per klass och 15-20 elever i gruppundervisning.
  • Sundbyberg med elevgrupper om 29 elever per klass och gruppundervisning varierar mellan 15 och 20 elever.

Eftersom eleverna kommer från många skilda skolor och områden arbetar skolan med egna diagnoser (screening) i matematik och svenska. De genomförs i samband med starten varje hösttermin och syftet är att snabbt fånga upp enskilda elever samt att få en grupprofil på kunskapsnivån för pedagogerna. Lärare och arbetslag fattar beslut om eventuella läxor som kommuniceras via veckobrev och/eller skolportalen Schoolsoft.

Teoretiska ämnen

I enlighet med regeringens stadieindelade timplan och kursplaner arbetar vi utifrån kunskapskraven och förmågorna i respektive ämne. Inom arbetslaget sker samarbeten utifrån kunskapskrav och förmågor. Estetiska uttryckssätt ligger nära till hands i redovisningsformerna när eleverna själva får välja. Våra teorilärare är behöriga och organiserade i arbetslag. I arbetslagen arbetar profil- och grundskolelärare tillsammans.

Estetiska ämnen

I enlighet med läroplanen och kursplaner arbetar vi målstyrt i undervisningen. Lärarna är behöriga och organiserade i arbetslag. I arbetslagen arbetar profil- och grundskolelärare tillsammans och planerar teman, redovisningar och uppspel.

Uppspel och slutproduktioner

Vi är mycket stolta över Kulturama Grundskolors långa tradition av att genomföra stora uppspel och slutproduktioner inför publik. Varje år arbetar elever och lärare intensivt med att repetera och förbereda dessa publika evenemang. Med alla våra duktiga elever på scen så brukar dessa föreställningar – före jul varje år – bli en mycket mäktig upplevelse för familj, släkt och vänner samt allmänheten!

Kulturama Grundskola Danvikstull & Hammarby Sjöstad firade 20 årsjubileum med en julshow på Filadelfiakyrkan i december 2021. Eleverna på Kulturama Grundskola Sundbyberg bjöd in till musikalen Ghostbusters som blev 2021:s efterlängtade julshow inför en stor publik i Annexet.

Annexet-genrep_WEBB_sRGB_1600px_72dpi-83


Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar/förändringar.