elever i klassrum

Kulturama Grundskola Sundbyberg

Information

Årskurser

4-9

Profiler

Musikal, Musik & Sång och Bild & Form

Sista ansökningsdag

4 februari 2022

Färdighetsprov

Vecka 8

Restplatser

Restplatser finns, se nedan

Plats

Lötsjövägen 10-12, Sundbyberg

Öppet hus

Digitalt Öppet hus 18/11, kl. 18.00
Öppet hus i skolan 29/1, kl. 11.00-14.00

På Kulturama Grundskola Sundbyberg går cirka 500 elever i årskurs 4 till 9. Här finns inriktningarna Musikal, Musik & Sång och Bild & Form. Vi erbjuder våra elever en undervisning av hög kvalitet i läroplanens teoretiska ämnen samt i våra profilämnen.

Om skolan

Grundskolan har en hög andel legitimerade lärare inom samtliga ämnen och kan därmed erbjuda en professionell undervisning i läroplanens teoretiska ämnen samt en hög konstnärlig kvalitet i profilämnena.

Undervisningen ska leda till att eleven utvecklar sin konstnärliga uttrycksförmåga i profilämnena samt stärker sin självkänsla. Elever som gått ut åk 9 hos oss uppnår till stor del höga studieresultat, vilket ger goda möjligheter att komma in på de gymnasieprogram som de söker till.

På Kulturama Grundskola Sundbyberg arbetar vi genomgripande med att bygga en stark gemenskap med ett tillåtande klimat och besökare på våra Öppet hus brukar spontant säga att ”här vill jag gå, det är en så bra stämning.”

På Kulturama Grundskola Sundbyberg finns profilerna

 • Musikal
 • Musik & Sång
 • Bild & Form

Mer information om de olika inriktningarna

Öppet hus

 • Öppet Hus torsdag 18 november, kl. 18.00. Digitalt öppet hus med möjlighet att ställa frågor i chatten.
 • Öppet hus lördag 29 januari, kl 11.00-14.00. Öppet i skolan. Mer info kommer!

Läs mer här om våra Öppet hus

Ansökan

Kulturama har tre grundskolor i Stockholm och det är viktigt att ni söker till rätt skolenhet. Det går bra att söka till flera skolor, då ska ni göra en ansökan till respektive skola.

På Kulturama Grundskola Sundbyberg finns tre profiler. Du kan söka till flera profiler genom att göra ett första- andra- och tredjehandsval i din ansökan.

Ansökan till Profil Musikal och Musik & Sång

För att ansöka om plats i musikalklass eller musik och sångklass hos oss börjar ni med att fylla i vårt ansökningsformulär som ni kommer till via knappen Anmäl dig här. När ni gjort det så kommer ni att bli inbjudna till öppet hus i november och januari. Ni kommer sedan få kallelse till färdighetsprov som är under vecka 8.

Till inriktning Musikal gör man både dans- och sångprov.
Till inriktningen Musik & Sång gör man sångprov.

Här hittar till all information du behöver inför proven

Ansökan till Profil Bild & Form

När ni skickat in er intresseanmälan via formuläret som du når via knappen Anmäl dig här, kommer ni att få en inbjudan till öppet hus i november och januari. Elever som söker till åk 4 erbjuds också att vara med på en digital prova-på lektion under vecka 8.

Om ni efter öppna hus och prova-på-lektion vill gå vidare med ansökan till Bild och form-inriktningen så ska ni anmäla via ett annat formulär. Länken till det formuläret skickas ut till alla som skickat in intresseanmälan. Detta kö-formulär öppnas torsdagen den 24 februari 2022.

OBS: Ansökningar som görs via länken på denna sida innan 4 februari 2022 är endast intresseanmälningar. Ansökningar som görs via separat ansökningsformulär från och med 24 februari 2022 är anmälan till köplats.

Din ansökan steg för steg

 • Anmälan görs fram till 4 februari 2022
 • Inbjudan till Öppet hus i november och januari
 • Kallelse till färdighetsprov och prova-på lektion ca två veckor innan färdighetsprov.
 • Färdighetsprov under vecka 8 (gäller sökande till Musikal och Musik & Sång)
 • Prova-på-lektion under vecka 8 (gäller endast sökande till åk 4 Bild & Form)
 • Anmälan till köplats för Bild & Form görs med start torsdag 24 februari 2022
 • Antagningsbesked skickas ut senast vecka 12

Färdighetsprov

Efter att ansökan är gjord blir du kallad till färdighetsprov (Musikal och Musik & Sång) eller till en prova-på lektion (Bild & Form).

Kallelse till färdighetsprov skickas ut via mail cirka två veckor före provet.

Läs mer om våra färdighetsprov

Restplatser

Just nu har vi vakanta platser eller kort kö i följande årskurser och profilinriktningar:

Åk 4 – Restplatser finns i profilerna Musikal och Musik&Sång

Åk 5 – Restplatser finns i profilen Musikal

Åk 6 – Kort kö i profilen Musikal

Åk 7 – Restplatser finns i profilen Musikal

Åk 8 – Restplatser finns i profilen Musikal

Fyll i startår 2021 i ansökan för att få kallelse till vårt extra ansökningstillfälle.

Sista ansökningsdag: 28 oktober
Färdighetsprov: 9 november

Har du frågor, välkommen att kontakta

Daniel Nordell, ansökningsansvarig
ansokning.sbg@kulturama.se

Viktigt att veta

Behörighet

För sökande till årskurs 4 krävs genomgången grundskola årskurs 1–3. För sökande till årskurs 5–9 krävs genomgången grundskola i tidigare årskurser.

Vår verksamhet

Undervisningen ska leda till att eleven utvecklar sin konstnärliga uttrycksförmåga i profilämnena samt stärker sin självkänsla. Efter avslutad skolgång i år 9 ska eleverna vara väl rustade att söka sig vidare till både estetiska- och teoretiska program på gymnasiet.

Mer information om Kulturama grundskolors verksamhet

Våra lokaler

Välkommen till oss på Kulturama Grundskola Sundbyberg och vår inspirerande miljö med både klassrum likväl som välutrustade salar för våra estetiska ämnen.

Skolbibliotek

På Kulturama Grundskola i Sundbyberg har vi ett delvis bemannat skolbibliotek som är öppet dagligen. Biblioteket är centralt placerat i skolans lokaler. Här finns skönlitteratur anpassad till läsnivån för elever i årskurs 4–9 och över. Biblioteket omfattar även lättläst litteratur, facklitteratur och litteratur på engelska. Elever får tips om litteratur, får låna böcker och vi tar med glädje emot förslag på inköp av böcker.

Fritidsklubben

Till fritidsklubben kommer eleverna när skoldagen är slut. I samråd med föräldrar bestäms vilka tider och dagar eleverna deltar i verksamheten. Hemvist för klubben är skolans lokaler.

Läs mer om fritidsklubben här.

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan.
Här hittar du kontaktuppgifter till skolans personal.

Byt till Kulturama Grundskola

Vill du byta till Kulturama Grundskola Sundbyberg? Välkommen att kontakta oss.
ansokning.sbg@kulturama.se