Personal

Vår personal når du lättast genom att maila dem; fornamn.efternamn@kulturama.se

Elevhälsoteam

Teoretiska ämnen samt slöjd och idrott

Profillärare

Elevresurser och fritidsklubben

Övrig personal