Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Våra tre estetiska inriktningar

Kulturama Grundskolor har tre estetiska inriktningar som utgår från din lust att agera, sjunga, dansa, spela musik eller uttrycka dig i färg och form. Du får träna på ditt konstnärliga uttryck samtidigt som vi ger dig en bred bas för framtida studier.

Om du har ett stort intresse för estetiska ämnen och en stor vilja att utvecklas så kommer du trivas hos oss. Våra tre inriktningar är Musikal, Musik & Sång samt Bild & Form (endast i Sundbyberg).

Inriktning Bild & Form

En inriktning för dig som tycker om bild och form, till exempel att måla, fotografera, filma och skulptera. Genom att blanda teori, praktik och reflektion blir du medveten om hur och varför bilder, föremål och miljöer skapas och hur detta kan påverka oss i den alltmer visuella värld vi lever i.

Profilklasserna i Bild & Form på Kulturama Grundskola Sundbyberg arbetar för att ge eleverna en bred utbildning genom att prova på olika konstnärliga och hantverksmässiga tekniker samt ge kunskaper om hur bilder och bildmedier används i samhället.

Undervisningen sker ofta i form av bildstudieområden med bestämda mål som syftar till att utveckla elevernas kreativitet, nyfikenhet och skapande förmåga. Inriktningen finns endast i Sundbyberg.

Inriktning Musik & Sång

En inriktning för dig som gillar musik, sång och att spela i band! Eleverna får grundläggande träning på piano, gitarr, bas, trummor och sång. Vi arbetar med olika genrer och med ditt sceniska uttryck. Varje år redovisar eleverna sitt arbete i olika uppspel och produktioner. I åk 9 gör eleverna en slutproduktion.

Inriktning Musikal

En inriktning för dig som vill dansa, spela teater och sjunga – och dessutom gillar att stå på scen! Varje år redovisar eleverna sitt arbete i olika uppspel och produktioner. I åk 9 sätter eleverna upp en musikal som slutproduktion.

  • Dans - På danslektionerna arbetar vi med jazzdansens grunder och bygger vidare mot sceniskt arbete. Eftersom vi har många produktioner där eleverna framför både lärarnas koreografier och sina egna, är det viktigt att eleverna uppmuntras till eget skapande och att våga uttrycka sig på scen. Parallellt med danstekniska övningar jobbar vi med improvisation och komposition. Dansundervisningen anpassas utifrån elevens förutsättningar och ska leda till att eleven utvecklar sin konstnärliga uttrycksförmåga och därmed stärker sin självkänsla. Undervisningen innehåller teknikträning, koordination, improvisation och komposition.
  • Sång - Inom sången får eleverna, både i stora och mindre grupper, pröva på olika genrer och stilar där samsjungning och stämsång är viktiga komponenter. Vi jobbar med sångteknik för att stärka upp rösten på ett hälsosamt sätt. Det är viktigt att hitta sångglädje och att våga använda sig av sin röst. Vi arbetar med det sceniska uttrycket i interpretation/tolkning och rollgestaltning.
  • Teater - På teaterlektionerna jobbar vi både med improvisation och att analysera texter. Vi arbetar bl a med andning, rösten, rörelse, samarbetsövningar, improvisation, teaterhistoria samt läser och analyserar texter och manus.