Våra tre estetiska inriktningar

Kulturama Grundskolor har tre estetiska inriktningar som utgår från din lust att agera, sjunga, dansa, spela musik eller uttrycka dig i färg och form. Du får träna på ditt konstnärliga uttryck samtidigt som vi ger dig en bred bas för framtida studier.

Om du har ett stort intresse för estetiska ämnen och en stor vilja att utvecklas så kommer din tid hos oss att bli utmanande, rolig och framför allt lärorik. Våra tre inriktningar är Musikal, Musik & Sång samt Bild & Form.

Inriktning Bild & Form

Profilen "Bild & Form" är en bred och kreativ utforskning av olika material och uttryckssätt. Som elev här får du chansen att utforska skapande genom att rita, måla, fotografera, filma och mycket mer. Vi främjar arbetet i profilen både individuellt och i grupp genom hela skoltiden.

Vi varvar teori och praktik för att ge dig en djup förståelse för hur och varför bilder, föremål och miljöer skapas. Detta är avgörande i dagens alltmer visuella samhälle, och våra lärare vägleder dig i att utveckla ditt skapande och fördjupa din kunskap inom olika material.

Varje år genomför vi olika produktioner och utställningar som ger dig möjlighet att visa det du och andra skapat. I årskurs 9 kulminerar din resa med en imponerande slututställning där du får visa upp dina verk och dela din kreativa vision med omvärlden.

  • Bild – Bildundervisningen ger dig en bred utbildning genom att du får prova på olika konstnärliga och hantverksmässiga tekniker samt kunskaper om hur bilder och bildmedier används i samhället. Undervisningen sker ofta i form av bildstudieområden med bestämda mål som syftar till att utveckla din kreativitet, nyfikenhet och skapande förmåga. Undervisningen anpassas utifrån dina förutsättningar och ska leda till att du utvecklar din konstnärliga uttrycksförmåga. Du uppmuntras att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt både självständigt och i grupp.
  • Form - Under formlektionerna får du fördjupa dig i tredimensionellt arbete, som tex lertekniker och skulptur i andra material som gips, betong och ready mades. Du får lära dig att experimentera och pröva dig fram och på så sätt utveckla ett eget formspråk, göra olika estetiska val, kunna genomföra olika projektarbeten och presentera dessa. 

Inriktning Musik & Sång

I denna profil öppnas dörren till musikalisk utforskning. Här ges du som elev möjlighet att utveckla din musikalitet genom att spela flera olika instrument och sjunga.

Din musikaliska resa kommer att inkludera piano, gitarr, trummor, bas och sång och du har möjlighet att fördjupa dig i det instrument som fascinerar dig mest. Genom samarbete och sceniskt arbete med dina klasskamrater och lärare i profilen får du uppträda under hela din skolgång.

Varje år bjuder på olika spännande musikaliska produktioner och konserter som ger dig möjlighet att växa och bli trygg med att stå på scen. Höjdpunkten är årskurs 9, då du som elev får genomföra en hel konsert som visar ditt musikaliska växande under alla år.

Inriktning Musikal

I denna profil får du som elev utforska och uttrycka dig genom dans, sång och teater under hela din skolgång. Vi fokuserar på att utveckla dina färdigheter inom alla dessa områden och ger dig möjligheten att växa både individuellt och som del i en ensemble.

Sceniskt arbete är kärnan i profilen, och varje år ger vi eleverna möjligheten att stå på scenen i olika produktioner där dans, sång och teater smälter samman till en enastående helhet. Vi värdesätter varje elevs unika styrkor och tar tillvara på dem i vårt ensemblearbete, där samarbetet skapar något större än summan av delarna.

Höjdpunkten av din tid hos oss är årskurs 9, då du och dina klasskamrater i profilen tillsammans sätter upp en hel musikaluppsättning. I föreställningen kombineras alla tre uttrycken tillsammans - dans, sång och teater - och bildar en fantastisk föreställning med musikal som konstform.

  • Dans - På danslektionerna arbetar vi med jazzdansens grunder och bygger vidare mot sceniskt arbete. Eftersom vi har många produktioner där eleverna framför både lärarnas koreografier och sina egna, är det viktigt att eleverna uppmuntras till eget skapande och att våga uttrycka sig på scen. Parallellt med danstekniska övningar jobbar vi med improvisation och komposition. Dansundervisningen anpassas utifrån elevens förutsättningar och ska leda till att eleven utvecklar sin konstnärliga uttrycksförmåga och därmed stärker sin självkänsla. Undervisningen innehåller teknikträning, koordination, improvisation och komposition.
  • Sång - Inom sången får eleverna, både i stora och mindre grupper, pröva på olika genrer och stilar där samsjungning och stämsång är viktiga komponenter. Vi jobbar med sångteknik för att stärka upp rösten på ett hälsosamt sätt. Det är viktigt att hitta sångglädje och att våga använda sig av sin röst. Vi arbetar med det sceniska uttrycket i interpretation/tolkning och rollgestaltning.
  • Teater - På teaterlektionerna jobbar vi både med improvisation och att analysera texter. Vi arbetar bl a med andning, rösten, rörelse, samarbetsövningar, improvisation, teaterhistoria samt läser och analyserar texter och manus.