Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Våra tre estetiska inriktningar

Kulturama Grundskolor har tre estetiska inriktningar som utgår från din lust att agera, sjunga, spela eller uttrycka dig i färg och form. Du får träna på ditt konstnärliga uttryck samtidigt som vi ger dig en bred bas för framtida studier.

Grundkriteriet för att söka till Kulturama Grundskolor är att du har ett stort intresse för minst ett av inriktningens ämnen och en stor vilja att utvecklas inom dessa ämnen. De tre inriktningarna är ”Bild & Form”, ”Musikal” samt ”Musik & Sång”.

Inriktning Bild & Form

En inriktning för dig som tycker om bild och form, till exempel att måla, fotografera, filma och skulptera. Genom att blanda teori, praktik och reflektion blir du medveten om hur och varför bilder, föremål och miljöer skapas och hur detta kan påverka oss i den alltmer visuella värld vi lever i.

Profilklasserna i Bild & Form på Kulturama Grundskola Sundbyberg arbetar för att ge eleverna en bred utbildning genom att prova på olika konstnärliga och hantverksmässiga tekniker samt ge kunskaper om hur bilder och bildmedier används i samhället.

Undervisningen sker ofta i form av bildstudieområden med bestämda mål som syftar till att utveckla elevernas kreativitet, nyfikenhet och skapande förmåga. Inriktningen finns endast i Sundbyberg.

Inriktning Musik & Sång

En inriktning för dig som gillar musik, vill sjunga och spela i band! Musikämnet omfattar allt från praktiskt musicerande till musikteori och musikhistoria.

Musikämnet omfattar praktiskt musicerande, ensemblespel, gehörsträning, musikteori, låtsnickeri och genreorientering. Eleverna tränas i grundläggande bruksspel på gitarr, piano, bas, trumset och sång i grupp. Vi arbetar med att ge dig en skonsam röstteknik och du kommer att få prova på olika genrer samt arbeta med ditt sceniska uttryck. Undervisningen utgår från dina förutsättningar och innehåller allt från teknikträning till koordination.

Eleverna får möjlighet att musicera i mindre grupper och utveckla sin fantasi och kreativitet.

Inriktning Musikal

En inriktning för dig som vill dansa, spela teater och sjunga – och dessutom gillar att stå på scen! Musikalinriktningens profilämnen undervisas var för sig. Dessa sätts ihop till produktioner där lärarna samarbetar.

Varje år redovisar eleverna sitt arbete i olika uppspel och produktioner. I år 9 sätter eleverna upp en musikal som slutproduktion.

  • Dans - På danslektionerna arbetar vi med jazzdansens grunder och bygger vidare mot sceniskt arbete. Eftersom vi har många produktioner där eleverna framför både lärarnas koreografier och sina egna, är det viktigt att eleverna uppmuntras till eget skapande och att våga uttrycka sig på scen. Parallellt med danstekniska övningar jobbar vi med improvisation och komposition. Dansundervisningen anpassas utifrån elevens förutsättningar och ska leda till att eleven utvecklar sin konstnärliga uttrycksförmåga och därmed stärker sin självkänsla. Undervisningen innehåller teknikträning, koordination, improvisation och komposition.
  • Sång - Inom sången får eleverna, både i stora och mindre grupper, pröva på olika genrer och stilar där samsjungning och stämsång är viktiga komponenter. Vi jobbar med sångteknik för att stärka upp rösten på ett hälsosamt sätt. Det är viktigt att hitta sångglädje och att våga använda sig av sin röst. Vi arbetar med det sceniska uttrycket i interpretation/tolkning och rollgestaltning.
  • Teater - På teaterlektionerna jobbar vi både med improvisation och att analysera texter. Vi arbetar bl a med andning, rösten, rörelse, samarbetsövningar, improvisation, teaterhistoria samt läser och analyserar texter och manus.