Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Kulturama Grundskola Hammarby Sjöstad

Efter att eleverna gått årskurs 4 och 5 på Kulturama Grundskola Danvikstull fortsätter de årskurs 6-9 i Kulturamahuset i Hammarby Sjöstad. Det går även att utifrån söka restplatser till åk 6-8.

På Kulturama Grundskola i Hammarby Sjöstad går idag totalt cirka 480 elever i årskurs 6 till 9. Här finns inriktningarna Musikal samt Musik & Sång. Grundskolan erbjuder en professionell undervisning i läroplanens teoretiska ämnen samt en undervisning av hög konstnärlig kvalitet i profilämnena. Undervisningen ska leda till att eleven utvecklar sin konstnärliga uttrycksförmåga i profilämnena samt stärker sin självkänsla. Efter avslutad skolgång i år 9 ska eleverna vara väl rustade att söka sig vidare till både estetiska- och teoretiska program på gymnasiet.

Vårt mål är att vara ett självklart val och därmed en ledande grundskola med profilerna Musikal och Musik & Sång.

Årskurs 6-9 går i Hammarby Sjöstad

Årskurs 6-9 går i lokaler i Kulturamahuset på Virkesvägen 21 i Hammarby Sjöstad. I huset har vi förutom ordinarie lektionssalar också stora danssalar och väl anpassade musiksalar med flera övningsrum. Vi har en kreativ och kunnig lärarkår med ett stort intresse för våra profilämnen.

I Hammarby Sjöstad finns profilerna

  • Musikal
  • Musik & Sång

Skolbibliotek

I Kulturamahuset har vi ett bemannat skolbibliotek som är öppet dagligen. Biblioteket är centralt placerat i skolans lokaler. Här finns skönlitteratur anpassad till läsnivån för elever i årskurs 6-9 och över. Biblioteket omfattar även lättläst litteratur, facklitteratur och litteratur på engelska samt en större avdelning för noter och manus. Elever får tips om litteratur, får låna böcker och vi tar med glädje emot förslag på inköp av böcker.

Övrigt

Övrig information som är gemensam för Kulturama Grundskolor finns samlad under den allmänna informationen om Kulturama Grundskolor .

  • Timplan
  • Vårt systematiska kvalitetsarbete
  • Arbetslag
  • Undervisning och hur den bedrivs i teoretiska ämnen såväl som i estetiska ämnen
  • Uppspel och redovisningar
  • Elevstöd
  • Mentorskap
  • SL kort

Välkommen att söka!