Fritidsklubben på Kulturama Grundskola i Sundbyberg

Hit kommer eleverna när skoldagen är slut och i samråd med föräldrar bestäms vilka tider och dagar eleven deltar i verksamheten. Målet är att eleverna själva ska växa med uppgiften och kunna ta eget ansvar för sina tider.

Välkommen till oss på fritidsklubben!

De dagar eleven är på klubben kommer de in till oss i caféet och markerar med ett kryss på närvarolistan och när det är dags att gå hem fyller de i tiden de lämnar klubben och säger hejdå till oss som jobbar!

Anmälan/uppsägning

Personal

Vår personal har erfarenhet av både undervisning och fritidsverksamhet, vilket lägger en god grund för fortsatt utveckling och kunskapsinhämtning genom fritidsklubbens olika aktiviteter.

Lokaler

Hemvist för klubben är skolans lokaler där planerade och varierade aktiviteter kommer att erbjudas dagligen.

Öppethållande

Kulturamas fritidsklubb öppnar i anslutning till skoldagens slut ca 14.00 och stänger 17.00 måndag till torsdag. Fredagar stänger fritidsklubben 16:00.

Följande lov är fritidsklubben öppen: Höstlov, sportlov, påsklov och de studiedagar som ligger under terminen. Under jullov och sommarlov är fritidsklubben stängd och öppnar i samband med terminsstart.

Mellanmål

Eleverna erbjuds näringsriktig och varierande mellanmål. Under heldagsverksamhet serveras också skollunch.

Kostnad

Avgiften för fritidsklubben är 3 500 kr per termin i de fall Kulturama fakturerar vårdnadshavaravgiften. Ni kan välja att dela upp avgiften på två fakturor för den aktuella terminen. Detta fylls då i som önskemål på fritidsklubbsanmälan.

Kontakt

fritidsklubben.sundbyberg@kulturama.se

Ansvarig för fritidsklubben

Kieran O'Loughlin kieran.oloughlin@kulturama.se
Rektor Sara Haraldson sara.haraldson@kulturama.se