Elevstöd och Elevhälsoteamets funktion

Skolans stödfunktioner består av specialpedagoger, resurslärare, kurator och skolsköterska som tillsammans med skolledningen utgör skolornas Elevhälsoteam.

Vi arbetar för att alla elever ska nå kunskapskraven och elever som är i behov av särskilt stöd erbjuds hjälp i framförallt svenska, matematik och engelska. Vi har även dubbla lärare på en del lektionspass.

Vid svårigheter att nå kunskapskraven arbetar skolorna med extra anpassningar och särskilt stöd. Vid särskilt stöd upprättas alltid ett åtgärdsprogram. Skolan har utsett flera förstelärare som tillsammans med skolans ledning arbetar med skolans pedagogiska utveckling. Skolan söker extra verksamhetspengar från utbildningsförvaltningen för enskilda elever i behov av särskilt stöd. Våra Studie- och Yrkesvägledare ( SYV) organiserar studie- och yrkesvägledning.