Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Gymnasiegemensamma ämnen

Marcus Arborelius

Kult_larare_ny_2019_1595.jpg

Undervisar i Svenska
Gymnasielärarexamen från Kungliga Musikhögskolan.
Även yrkesverksam frilansmusiker.


Tony Björklind

Kult_larare_ny_2019_1474.jpg

Undervisar i Matematik


Per Blomqvist

Kult_larare_2019_PB.png

Undervisar i Svenska
Lektor och gymnasielärare i svenska. Filosofie doktor i språkdidaktik och författare till boken Skrivundervisning - i samspel med litterära texter.


Sanne Bridell Näsling

Kult_larare_2019_S-BN.png

Undervisar i Svenska och Skrivande
Författare med examen i litteraturvetenskap och studier vid Biskops-Arnös skrivarlinje. Bakgrund som översättare och redaktör och har under flera år varit en av Dagens Nyheters kritiker av barn- och ungdomslitteratur.


Christian Carlsson

Undervisar i Fysik, Matematik och Naturkunskap


Jacob Einebrant

Undervisar i Engelska och Idrott & Häls


Erik Graune

Kult_GY_KKU_larare-Erik-Graune.png

Undervisar i Teaterhistoria; Teatervetenskap och Dramaanalys.
Fil kand i teater-, konst-, litteratur-, filosofi-, och musikvetenskap. Dramaturg i teater och operasammanhang. Skribent i Musikdramatik vid bl a Sveriges Radio.


Anni Gustafson

Kult_larare_ny_2019_1594.jpg

Undervisa i Naturkunskap, Biologi och Kemi
Utbildad Biolog med bakgrund av bland annat arbete med hotade arter. Utvecklar och arbetar med kopplingen mellan biologi och kemi. Engagerad i hälsa och miljöfrågor.


Maria Jirle

Kult_larare_ny_2019_1397.jpg

Undervisar i Engelska och Psykologi
Legitimerad lärare psykologi och engelska.


Sofia Månsson

Undervisar i Svenska och Svenska som andra språk
Examen från Lärarhögskolan i Stockholm, Linnéuniversitetet och Dalarnas Högskola. Även legitimerad lärare i Teater.


Anna Persson

Kult_larare_ny_2019_1145.jpg

Undervisar i Svenska och Religion

Studier i kulturvetenskap på Malmö högskola och konstvetenskap och lärarprogrammet på Stockholms universitet. Huvudämnen Svenska och Religion.


Carl-Mikael Rösberg

Kult_larare_2019_CM-R.png

Undervisar i Matematik och Entreprenörskap


Max Sjöblom

Kult_larare_ny_2019_333.jpg

Undervisar i Samhällskunskap, Historia och Filosofi
Innehar Filosofie Magister i Historia, Samhällskunskap och Filosofi.


Ola Svensson

Kult_larare_2019_O-S.png

Undervisar i Idrott & Hälsa


Spiridoula Vassiliou

Kult_larare_ny_2019_376.jpg

Undervisar i Filosofi och Historia
Magister i Idéhistoria, fil.kand. i Historia och Filosofi. Studier i Genusvetenskap vid Södertörns högskola samt Klassisk Grekiska vid Stockholms universitet. Bakgrund av undervisning på Folkuniversitetet med kurser i Antikens Idéhistoria, Filosofi och Nygrekiska. Ämnesansvarig i filosofi.


Kersti Wrangsjö

Undervisar i Svenska och Religion
Lärarexamen i svenska och religion och Magisterexamen i svenska. Bakgrund av arbete med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.


Elias Åkesson

Kult_larare_ny_2019_1385.jpg

Undervisar i Historia och Samhällskunskap
Ämneslärarexamen i Samhällskunskap och Historia vid Stockholms universitet. Universitetsstudier i Sociologi, Pedagogik och Musikvetenskap/Musikhistoria. Kandidatexamen i Historia och Statsvetenskap. Studier i spanska vid Universidad de Buenos Aires. Bakgrund som yrkesverksam musiker och turnerat i Europa, Asien och Sydamerika.