Gymnasiegemensamma ämnen

Spiridoula Vassiliou

Kult_larare_ny_2019_376.jpg

Undervisar i filosofi och historia
Magister i Idéhistoria, fil.kand. i Historia och Filosofi. Studier i Genusvetenskap vid Södertörns högskola samt Klassisk Grekiska vid Stockholms universitet. Bakgrund av undervisning på Folkuniversitetet med kurser i Antikens Idéhistoria, Filosofi och Nygrekiska. Ämnesansvarig i Filosofi.


Anna Sandberg

Kult_larare_ny_2019_1145.jpg

Undervisar i svenska och religion

Studier i kulturvetenskap på Malmö högskola och konstvetenskap och lärarprogrammet på Stockholms universitet. Huvudämnen Svenska och Religion.


Anni Gustafson

Kult_larare_ny_2019_1594.jpg

Undervisar i naturkunskap, biologi och kemi
Utbildad biolog med bakgrund av bland annat arbete med hotade arter. Utvecklar och arbetar med kopplingen mellan biologi och kemi. Engagerad i hälsa och miljöfrågor.


Elias Åkesson

Kulturama medarbetare 11 2021.jpg

Undervisar i historia och samhällskunskap
Ämneslärarexamen i Samhällskunskap och Historia vid Stockholms universitet. Universitetsstudier i Sociologi, Pedagogik och Musikvetenskap/Musikhistoria. Kandidatexamen i Historia och Statsvetenskap. Studier i spanska vid Universidad de Buenos Aires. Bakgrund som yrkesverksam musiker och turnerat i Europa, Asien och Sydamerika.


Erik Graune

Kult_GY_KKU_larare-Erik-Graune.png

Undervisar i teaterhistoria; teatervetenskap och dramaanalys.
Fil kand i teater-, konst-, litteratur-, filosofi-, och musikvetenskap. Dramaturg i teater och operasammanhang. Skribent i Musikdramatik vid bl a Sveriges Radio.


Sanne Bridell Näsling

Kult_larare_2019_S-BN.png

Undervisar i svenska och skrivande
Författare med examen i litteraturvetenskap och studier vid Biskops-Arnös skrivarlinje. Bakgrund som översättare och redaktör och har under flera år varit en av Dagens Nyheters kritiker av barn- och ungdomslitteratur.


Marcus Arborelius

Kult_larare_ny_2019_1595.jpg

Undervisar i svenska och musik
Gymnasielärarexamen från Kungliga Musikhögskolan och Stockholms universitet.
Bakgrund som musiker med turnéer i Sverige och Europa.


Maria Jirle

Kult_larare_ny_2019_1397.jpg

Undervisar i engelska och psykologi
Legitimerad lärare i psykologi och engelska.


Max Sjöblom

Kult_larare_ny_2019_333.jpg

Undervisar i samhällskunskap, historia och filosofi
Innehar Filosofie Magister i Historia, Samhällskunskap och Filosofi.


John Millberg

Kulturama medarbetare 3 2021.jpg

Undervisar i engelska och idrott och hälsa

Lärarexamen med inriktning Engelska och Idrott vid Stockholms universitet samt Gymnastik- och idrottshögskolan.


Lisa Rundberg

Kulturama medarbetare 18 2021.jpg

Undervisar i kemi och matematik

Civilingenjörs- och ämneslärarexamen i kemi och matematik från Chalmers tekniska högskola. Är även behörig lättmatros och har bland annat jobbat som utbildningsledare på skolskeppet T/S Gunilla.


Hugo Simion Malmcrona

Kulturama medarbetare 17 2021.jpg

Undervisar i engelska och historia

Legitimerad lärare i engelska och historia med examen från Stockholms universitet.


Gabriel Granbacka

Kulturama-medarbetare-20-2021.jpg

Undervisar i engelska

Lärarexamen i engelska och svenska från Uppsala universitet efter studier vid Canterbury Christ Church University samt University of Melbourne.


Elin Westin

Kulturama-medarbetare-21-2021.jpg

Undervisar i biologi, naturkunskap och gymnasiearbete

Ämneslärarexamen från Stockholms universitet och magisterexamen i biomedicin från Karolinska Institutet. Har tidigare arbetat med forskning på Karolinska Institutet samt som utredare på Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.


Carl-Mikael Rösberg

Kult_larare_2019_CM-R.png

Undervisar i matematik


Ola Svenson

Kult_larare_2019_O-S.png

Undervisar i idrott & hälsa


Tony Björklind

Kult_larare_ny_2019_1474.jpg

Undervisar i matematik


Kersti Wrangsjö

Undervisar i svenska och religion
Lärarexamen i svenska och religion och Magisterexamen i svenska. Bakgrund av arbete med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.


Sofia Månsson

Undervisar i svenska och svenska som andra språk
Examen från Lärarhögskolan i Stockholm, Linnéuniversitetet och Dalarnas Högskola. Även legitimerad lärare i Teater.


Caroline Joons

Undervisar i franska


Christian Carlsson

Undervisar i fysik, matematik, programmering och gymnasiearbete


Johan Uhr

Undervisar i samhällskunskap och geografi


Hector Mazzaglia

Undervisar i spanska


Isabella Varricchio

Undervisar i svenska och svenska som andra språk


Sofia Boman

Undervisar i svenska och tyska


Alejandro Becerra Avalos

Elevassistent