Ledning


Fredrik Engström

KKU Medarbetare 2023 33

Tf rektor för Kulturama konstnärliga utbildningar och utvecklingschef

Utbildad musiklärare och musikterapeut vid Kungl. Musikhögskolan. Även genomgått Rektorsprogrammet. Tidigare rektor för Kulturama gymnasium 2015-2022. Frilansat sedan 1996 inom musik med stor bredd av att spela själv, leda företagskörer, genomföra teambuildingaktiviteter och ansvara för events.


Helene Franzén

KKU Medarbetare 2023 13

Biträdande rektor för Musik
Biträdande rektor för musik. Rektorsutbildningen 2022-2025. Utbildad Sångpedagog vid musikhögskolan i Örebro. Frilansande artist och yrkesverksam sångerska.
Mattias Wallin

KKU Medarbetare 2023 23

Biträdande rektor för Foto, Film, Opera och Sång-Klassisk & Musikal
Biträdande rektor för Foto, Film, Opera och Sång – Klassisk & Musikal.
 Rektorsutbildningen 2021-2024. Utbildad bildlärare, fotograf och konstnär. Mastersexamen vid Akademin Valand Göteborgs Universitet samt Bildlärarexamen vid Umeå Universitet. Konstnär med utställningsverksamhet i Sverige och utomlands.


Eva Österberg

KKU Medarbetare 2023 11

Utbildningsledare för Operautbildningarna, Sång - klassisk & musikal och Skådespelarutbildningarna
Examen från Musikhögskolan och Teater- och Operahögskolan i Göteborg. Bakgrund med stora roller som Operasångerska och Skådespelerska och har arbetat med regissörer och dirigenter vid operahusen i Sverige och utomlands samt Tv- och filmproduktioner. Yrkesverksam pedagog, regissör och gästlärare vid Operahögskolan.

Foto: Oskar Willers