Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

En grupp elever som ritar

Fritidsklubben på Kulturama Grundskola i Sundbyberg

Hit kommer eleverna när skoldagen är slut och i samråd med föräldrar bestäms vilka tider och dagar eleven deltar i verksamheten. Målet är att eleverna själva ska växa med uppgiften och kunna ta eget ansvar för sina tider.

Välkommen till oss på fritidsklubben!

De dagar eleven är på klubben kommer de in till oss i caféet och markerar med ett kryss på närvarolistan och när det är dags att gå hem fyller de i tiden de lämnar klubben och säger hejdå till oss som jobbar!

Personal

Vår personal har erfarenhet av både undervisning och fritidsverksamhet, vilket lägger en god grund för fortsatt utveckling och kunskapsinhämtning genom fritidsklubbens olika aktiviteter.

Lokaler

Hemvist för klubben är skolans lokaler där planerade och varierade aktiviteter kommer att erbjudas dagligen.

Öppethållande

Kulturamas fritidsklubb öppnar i anslutning till skoldagens slut ca 14.00 och stänger 17.00 måndag till torsdag. Fredagar stänger fritidsklubben 16:00.

Följande lov är fritidsklubben öppen: Höstlov, sportlov, påsklov och de studiedagar som ligger under terminen. Under jullov och sommarlov är fritidsklubben stängd och öppnar i samband med terminsstart.

Mellanmål

Eleverna erbjuds näringsriktig och varierande mellanmål. Under heldagsverksamhet serveras också skollunch.

Kostnad

Kostnaden för fritidsklubben är 3500 kr per termin. 

Flertalet kommuner i länet har egna regler när det gäller avgift och ansökan för Fritidsklubb. I de fall barnets hemkommun har egna regler ska både kommunens blankett och Kulturamas blankett fyllas i, för anmälan till Fritidsklubb. Det kan därför vara bra att se över din hemkommuns fritidsklubbsinformation för att ta reda på om avgift eller ansökningsförfarande är annorlunda. Se din hemkommuns hemsida för instruktion och blanketter.

Uppsägning av plats på fritidsklubben ska göras skriftligen via e-post: fritidsklubben.sundbyberg@kulturama.se Anmälan är bindande per termin. Platsen skall sägas upp 1 månad innan terminsstart.

Kontakt

fritidsklubben.sundbyberg@kulturama.se

Ansvarig för fritidsklubben

Benka Davies benka.davies@kulturama.se
Biträdande rektor Olve Hellström olve.hellstrom@kulturama.se