Fritidsklubben på Kulturama Grundskola Danvikstull

På Kulturama Grundskola Danvikstull finns fritidsklubben, hit kan du komma när skoldagen är slut. I samråd med dina föräldrar bestämmer du vilka tider och dagar du deltar i verksamheten.

Välkomna till oss på fritidsklubben!

Hit kommer du när skoldagen är slut och i samråd med dina föräldrar bestämmer du vilka tider och dagar du deltar i verksamheten. De dagar du är sjuk eller ledig behöver du inte meddela oss utan det bestämmer ni hemma. Målet är att du själv ska växa med uppgiften och kunna ta eget ansvar för dina tider. De dagar du är på klubben kommer du till oss i matsalen. Du checkar in och ut digitalt via schoolsoft på klubbens iPad, när det är dags att gå hem säger du hejdå till oss som jobbar!

Verksamheten ska bidra till barnens allsidiga utveckling och lärande. Den ska också genomsyras av de värden som kommer till uttryck i läroplanens värdegrund. Vid utformning av de dagliga aktiviteterna följer vi stadens riktlinjer att:

  • Kultur: Kulturskolans samverkan med fritidsklubbarna ska utvecklas. I Kulturamas fall är det i första hand med vår egen kursverksamhet i form av erbjudanden till elever inskrivna i klubben.
  • Idrott och rörelse: Samverkan med idrottsföreningar ska utvecklas. Även här utnyttjar vi våra egna lokaler för att uppmuntra rörelse.
  • Genusperspektiv: Många fritidsintressen är könsbundna. Fritidsklubbarna ska ge utrymme för både flickors och pojkars intressen, men också medvetet försöka bryta invanda könsrollsmönster.

Anmälan/uppsägning

Personal

Vår personal är utbildade fritidspedagoger samt pedagogassistenter.

Lokaler

Hemvist för klubben är i lokalerna vid Danvikstull.

Öppethållande

Riktlinjerna anger att fritidsklubben ska vara öppen den del av dagen då eleverna inte vistas i skolan samt under lov och studiedagar. Kulturamas fritidsklubb öppnar i anslutning till skoldagens slut ca 14.00 och stänger 17.00. Den är öppen hela dagar på lov och studiedagar.

Mellanmål

Eleverna erbjuds näringsriktig och varierande mellanmål. Under heldagsverksamhet serveras också skollunch.

Kostnad

Avgiften för fritidsklubben är 3 500 kr per termin i de fall Kulturama fakturerar vårdnadshavaravgiften. Ni kan välja att dela upp avgiften på två fakturor för den aktuella terminen. Detta fylls då i som önskemål på fritidsklubbsanmälan.