Information till dig som är ny på Kulturama

Den 18 augusti är det skolstart! Du som är ny på skolan kommer få en välkomnande start med både roliga och innehållsrika uppstartsdagar.

Upprop och uppstartsdagar

18 augusti kl 9.00
Upprop i skolans Multihall. Dagen pågår till kl 16.00.

18-22 augusti
Introduktionsdagar

22 augusti efter lunch
Ordinarie schema startar

25-26 augusti
Skolfotografering

8 september kl 18.00-20.00
Föräldrarkväll (åk 1)

Här hittar du kalendarium för 22/23

SchoolSoft

Elever får konton till SchoolSoft i samband med skolstart. Vårdnadshavare kommer att kunna logga in i SchoolSoft med Bank ID efter den 18/8.

Här finns länk till SchoolSoft

Digital information och blanketter

I SchoolSoft finns information om elevdator samt de digitala blanketter som eventuellt behöver fyllas i och signeras i samband med skolstart. Hälsodeklaration och journalrekvisition kommer att delas ut av elevhälsovården i början på läsåret.

SL:s Access-kort, terminsbiljett

Personal på skolan distribuerar SL-kort på uppropsdagen. I samband med att korten delas ut finns listor över vilka elever som är undantagna. Kortet tilldelas de elever där avståndet mellan skolan och hemmet är 6 km eller mer.

Mer utförlig information kommer skickas hem via post.