Opera

Vad gör en operasångare?

En operasångare är en klassiskt skolad sångare som uppträder antingen som konsertsångare, solist i en operaföreställning, konsertsångare eller korist. Att arbeta i en operauppsättning innebär att största delen av arbetstiden innebär repetitioner med pianist, regissör, dirigent och den övriga ensemblen, eller att öva och repetera för att utveckla sin egen sång och röst.

Vissa operasångare är anställda vid någon av de större teatrarna eller privata institutionerna som sätter upp operor, musikaler eller operetter, medan andra arbetar som frilansare. Idag är det allt vanligare att operasångare är frilansare som solist eller korist och anställs ofta specifikt för en uppsättning.

Arbetstiderna är ofta oregelbundna, med repetitioner dagtid och föreställningar på både kvällar och helger. Konkurrensen på arbetsmarknaden är hård, samtidigt som kraven på yrkesskicklighet och talang är höga. Det krävs ofta lång utbildning, där du får utveckla din röst och ditt kroppsliga uttryck och skådespelarförmåga.

Hur blir man operasångare?

För att studera till operasångare krävs ofta att du redan är skolad i klassisk sång, till exempel genom kurser, körsång eller sånglektioner. På Kulturama finns utbildningen Sångutbildningar – klassisk & musikal där du får utforska och stärka din röst tekniskt inom klassisk och musikalrepertoar.

Utbildningar inom opera finns på eftergymnasial nivå, både på högskolan och hos fristående utbildare. Kulturama erbjuder operautbildningar på både hel- och deltid. Du utbildas då i musikalisk tolkning, analys av musik och text, scenframställning, skådespeleri, fysisk scenträning, gehör, musikteori, sång och operans historia. Ofta sker utbildningen med hjälp av omväxlande teori och praktik, ett viktigt moment är att sätta upp en föreställning eller uppsättning på riktigt. Många operasångare väljer att studera vidare, ibland på musik och operahögskolor utomlands.