Opera

"Lärarna delar med sig av både kunskap och erfarenhet"

Jenny Viklund studerar på Operastudio 2 på Kulturama konstnärliga utbildningar. Här berättar hon om utbildningen och hur den anpassas efter de studerandes erfarenheter och behov.

Hur ser en normal vecka ut?

Under en vanlig vecka på Opera 2, så arbetar vi med pianist i instudering, med skådespelarträning och musikteori, men den största delen av arbetet händer enligt mig i kursen scenspråk.

På lektionerna i scenspråk jobbar vi tillsammans med Operastudions konstnärliga ledare Eva Österberg. I form av masterclass sammanför vi kunskaperna från de andra kurserna. En och en får gå upp på golvet och arbeta sceniskt med en aria, och får då riktlinjer och guidning av läraren. Varje enskild studerandes egna behov tillgodoses, arbetet är utmanande och otroligt utvecklande.

En termin på studion består mest av dessa ”vanliga” veckor men avslutas med projektveckor där vi arbetar med en produktion, sen smyger det sig in konserter och lite annat smått och gott också.

Vilka är dina planer efter utbildningen?

Jag har sen tidigare en kandidatexamen från Operahögskolan i Göteborg och har under våren sökt olika master- och magisterutbildningar i Sverige. Jag har blivit antagen till en masterutbildning, men det är inte riktigt officiellt än!

Vad tar du med dig från utbildningen?

Hur långt får jag svara? För de flesta som kommer hit så är studion det första eller andra steget innan man söker sig vidare till en kandidatutbildning. Operastudion ger en fantastisk grundkunskap som går att bygga vidare på och ger en trygghet under resten av utbildningslivet.

Eftersom jag har tidigare erfarenhet, har utbildningen sett lite annorlunda ut. Jag har under det senaste året fått möjlighet att tillsammans med lärarna vrida och vända på mitt konstnärskap och verkligen se vad jag har behövt utveckla för att ta nästa steg. Vi har jobbat helt utefter vad jag har behövt som sångare där Eva och gänget har varit ett otroligt bollplank och stöd i allt från auditionförberedelser till karriärgrubblerier. Kulturamas lärare sitter på otrolig kunskap och erfarenhet som de oavkortat förmedlar till sina elever, oavsett vilken nivå de studerande befinner sig på.