Utbildningsplaner för Kulturama Konst- och Kulturutbildningar

Här hittar du din utbildnings alla kurser och deras omfattning samlade i ett dokument. Kursens omfattning beror på hur många lärartimmar det ingår i kursen samt hur mycket du förväntas arbeta med just detta område. På sidan två finns också vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser du får efter genomgången kurs.