Hyresvillkor

Värdegrund
Verksamheten ska ligga i linje med Medborgarskolans kärnvärderingar som finns att läsa här. Om det kommer till vår kännedom att så inte är fallet förbehåller vi oss rätten att ställa in bokningen med omedelbar verkan.

Konkurrerande verksamhet
Verksamheten får inte konkurrera med Medborgarskolans verksamhet.

Ansvar
Hyresgästen ska följa de ordningsregler och andra föreskrifter som gäller för lokalerna. Hyresgästen ansvarar för att ersätta inventarier som går sönder i lokalerna under uthyrningstiden. Hyresgästen ansvarar för att lämna lokalen i samma skick och med samma möblering som vid ankomst samt att snarast vid ankomst meddela receptionen om hyrd lokal är ostädad eller udda möblerad sedan tidigare. Eventuell extra städning debiteras hyresgästen med 500 kr per påbörjad timme. Hyresgästen ansvarar för att informera medhyresgäster om att djur, nötter och alkohol ej är tillåtna i lokalen.

Avbokningsregler
Vid avbokning 1–7 dagar innan bokad tid debiteras 25% av kostnaden.
Vid avbokning färre än 24 timmar innan bokad tid debiteras 50% av kostnaden.

Vid större arrangemang gäller andra avbokningsregler än ovanstående. Mer information ges vid återkoppling på ansökan.

Brandskydd
Hyresgästen ansvarar för att:

  • inte ta in fler personer än vad lokalerna är godkända för 
  • utrymningsvägar inte blockeras 
  • hålla sig informerad om var utrymningsvägar finns 
  • hålla sig informerad om var släckningsutrustning finns och hur denna används 
  • utrymma lokalerna i händelse av brandlarm