Konst & Design

Det bästa med konst och design

Ida Kriisa är profilansvarig på Konst & Design på Kulturama Gymnasium. Hon hittade tidigt kärleken till teater och har bl.a. studerat på Konstfack, där hon började uttrycka sig genom performance art. Här berättar hon om sin kärlek till att undervisa och allt du behöver veta om Kulturama Gymnasiums Konst & Design-profil.

Berätta lite om Kulturama Gymnasiums profil Konst & Design.

— Kulturamas Konst & Design-profil tar sig själv på stort allvar. Vi vet att vi attraherar de absolut främsta eleverna — de som verkligen längtar efter att ge sig själva en seriös och bred konstnärlig grund och utöver det ett konstnärligt och kreativt självförtroende. Det är därför vi valt att kalla vår bild och form-profil för konst och design. Vår utbildning är bortom traditionell ”bildundervisning".

Kulturamas Konst & Design ger en konstnärlig medvetenhet, konstnärliga grunder och en bredd i kreativa hantverk. Vi ger en god inblick i det samtida konstfältet. Våra elever undersöker det ”egna” som kan var både stil, kreativt fält eller fördjupning inom ett konstnärligt område.

Kulturamas Konst & Design är nog också en av de mest ”pigga och vakna” utbildningarna. Vi älskar att hoppa på olika projekt utanför skolan, vilket har lett till medverkan i tv-program, projekt på olika institutioner samt utställningar och samarbeten med internationella konstnärliga ikoner! Vi har gjort projekt med bl.a. Jones Jonas, Kjartan Slettemark, Katt Brandelius, Marianne Lindberg de Geer, Anna Odell och Bea Szenfeld.

Vad är det som får den att sticka ut från andra gymnasiala konstutbildningar?

— Även om det låter stöddigt så VET jag att Konst & Design har de bäst utbildade, de mest uppdaterade, de tokigaste, roligaste och kunniga lärarna i hela Sverige. Vi har en dialog med tech industrin och reklambranschen, med olika högskolor som alla är i direkt behov av kreativ kompetens. Därför arbetar vi medvetet med att söka framtidsvisionerna för det kreativa fältet.

Hur syns det då (kanske du undrar)? T.ex. så får alla våra elever en grund inom design, grafisk kommunikation och fotografi som ger en fördelaktig bas vid sidan av de ordinarie bildkurser som bild och form-profilen måste innehålla.

Våra elever får bärbara Apple-datorer utrustade med Adobes CS som också ger våra elever de kunskaper som efterfrågas på fältet. Vårt fokus på att utgå från elevers egna motivationsområden och intressen möjliggör för eleven att redan under år ett kunna styra vissa uppgifter mot modedesign, karaktärsdesign eller grafisk formgivning. Det här kan ju vara områden inom konst och design som eleven inte kände till sedan tidigare.

Hur brukar elever gå vidare efter gymnasiet?

— Efter vår utbildning fortsätter de allra flesta inom bild och form-området. En del väljer fortsatta studier på högskolor som HDK, Konstfack, Beckmans, Kungliga Konsthögskolan och andra högskolor runt om i världen. Andra väljer skolor som Hyper Island, Forsbergs och andra hamnar direkt i reklambranschen. Sedan finns det ju också de som pluggar till att bli lärare, konsthantverkare, arkitekter och psykologer.

Vad som gör mig allra lyckligast är att tidigare elever så ofta vänder sig till mig långt efter att de slutat för att berätta om hur mycket vår utbildning betytt för dem. De som stannar inom det kreativa fältet i vidare utbildningar och yrken brukar säga att Kulturama gett dem så otroligt stort försprång såväl när det gäller teoretisk kunskap om bilder och konst som förmåga till eget skapande! Det är en ynnest att vara en del av framtidens bästa meningsskapande kreatörer.

Sedan Konst & Design-profilen startade har vi successivt blivit en av Sveriges mest eftertraktade utbildningar inom konst och design. Vårt goda rykte bygger på VÅRA I SÄRKLASS BÄSTA, MESTA OCH KREATIVA ELEVER!