Konst & Design

Lärare i fokus när gymnasiet fyller 20 år

Inför Kulturamas 20-årsjubileum, berättar tre gymnasielärare som har jobbat sedan starten om bland annat digitaliseringen och hur undervisningen har utvecklats på Kulturama gymnasium genom alla dessa år.

Lars Pollack, musiklärare:

–Jag undervisade när När vi satte igång med gymnasiet och eleverna som jag hade första året jobbar som musiklärare idag så det är lite omtumlande kan man säga. Jag har varit med och påverkat och format programmen och jag tycker att det har blivit jättebra.

kergab_

Kerstin Gabrielsson, sånglärare:

– I början hade jag kassettband som jag delade till eleverna. Spotify och YouTube har sina sidor men det har förenklat väldigt mycket för oss lärare. Jag har haft hjärtat på rätta stället hela tiden, och vi har lärt oss massor!

idkr_

Ida Kriisa, profilansvarig Konst&Design:
–När jag började undervisa här så hade vi inga datorer. Jag undervisade konsthistoria genom att skriva ut på overhead papper. Nu finns de digitala verktygen närvarande även i vår gestaltande undervisning och eleverna får lära sig 3D animering och 3D Design, där de får jobba med alla dessa fina mjukvarorna som är nödvändiga idag för att jobba med bilder.