Konst & Design

Estetiska programmet: Konst & Design

Här berättar lärare och elever om hur det är att gå på profilen Konst & Design på Kulturama Gymnasium.