Personuppgiftspolicy Kulturamas Konst- och Kulturutbildningar

Gäller för sökande till Yrkeshögskola samt Konst- och Kulturutbildningar

Varför behandlar vi personuppgifter när du ansöker till Kulturamas Konst- och Kulturutbildningar?

Vi behandlar dina personuppgifter för att informera samt erbjuda utbildning/lärande och samtidigt säkerställa att förutsättningar finns för att skapa de bästa förutsättningarna för dig och andra studerande under och efter utbildningen.

I vissa fall krävs läkarintyg eller dylikt. Ett exempel är om du behöver särskilt pedagogiskt stöd i undervisningen. Då behandlar vi även så kallade känsliga uppgifter om dig för att kunna handlägga din ansökan, tillgodose dina rättigheter och uppfylla våra skyldigheter enligt lag.

Vad använder vi personuppgifterna till?

Vi använder personuppgifter för att

 • hantera intresseanmälningar
 • hantera frågor om kurs eller utbildning
 • hantera prövning för antagning
 • hantera ansökningar
 • hantera löpande ansökningar
 • planera intag av studerande
 • meddela dig om du har blivit antagen eller inte, samt kontakta dig för eventuella kompletteringar av ansökningshandlingarna
 • skicka ut studierelaterad information till dig
 • kunna lämna ut statistik till samverkande myndigheter, till exempel Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), Centrala Studiestödsnämnden (CSN), samt Statistiska centralbyrå (SCB) (vid begäran av statistikunderlag)
 • tillhandahålla förutsättningar för din utbildning, vilket innebär att uppgifter kan komma att delas med andra bolag inom Medborgarskolan Stockholm.

Vilka personuppgifter behandlas?

Vi behandlar följande personuppgifter:

 • personnummer
 • för- och efternamn
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • bostadsadress
 • postort
 • ansökningshandlingar i form av cv, betyg, intyg, arbetsprov samt övrig information som krävs i enlighet med YH-ansökan.

Vilken rättslig grund har vi när vi behandlar personuppgifter?

Allmänt intresse

Den behandling som sker är nödvändig för att vi ska kunna fatta ett antagningsbeslut i enlighet med lag (2009:128) om yrkeshögskolan, förordning (2009:130) om yrkeshögskolan

samt i enlighet med föreskrifter utfärdade av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Att utföra dessa ändamål är myndighetsutövning och en i svensk rätt fastställd uppgift av allmänt intresse.

Lagringstider

Oavsett om du blir antagen till en utbildning eller inte kommer vi att spara dina ansökningsuppgifter. Detta gör vi eftersom vi måste bevara dokumentation kring antagningsprocessen och kunna visa upp hur ärenden handläggs, till exempel i samband med att MYH utöver tillsyn eller om du vill överklaga antagningsbeslutet.

Om du inte blir antagen till en YH-utbildning behöver vi ändå bevara dokumentation kring antagningsprocessen. Det innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas under den tid som utbildningen du sökt pågår. Därefter raderas dina personuppgifter.

Studerande Konst och kultur-utbildningar

Varför behandlar vi personuppgifter när du studerar på Kulturama Konst och Kulturutbildningar?

Vi behandlar personuppgifter för att erbjuda företag och privatpersoner kurser med konst- och kulturinriktning. Vi behöver hantera ansökningsprocessen, fullgöra avtal om utbildningsplats (om du blir antagen) och utfärda utbildningsbevis.

Du är inte skyldig att lämna ut dina personuppgifter, men om du inte vill lämna ut dina personuppgifter kan det leda till att vi inte har möjlighet att erbjuda dig utbildningsplats.

Vad använder vi personuppgifterna till?

Vi använder uppgifterna för att

 • bedöma din förmåga att klara av den sökta utbildningen
 • hantera prov
 • hantera examineringar
 • hantera inlämningsuppgifter
 • hantera intyg från genomförd kurs
 • hantera klagomål
 • tillgodose specialkost
 • ta betalt (fakturering, utbildning, kost etc.)
 • hantera fototillstånd
 • kommunicera kurs- och utbildningsrelaterad information till dig.

Vilka personuppgifter behandlas?

Vi behandlar följande personuppgifter:

 • personnummer
 • för- och efternamn
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • ansökningshandlingar (beroende på utbildning/kurs som söks), till exempel genom cv, betyg, intyg, arbetsprov, personligt brev, portfolio.

Uppgifterna tillhandahålls av dig i samband med din ansökan. Uppgifter om resultat, betyg osv. är sådana uppgifter som vi registrerar/ samlar in.

Vilken rättslig grund har vi när vi behandlar personuppgifter?

Avtal

Vi behandlar personuppgifter för att efterleva avtal med den registrerade. Vi är också skyldiga att följa bokföringslagen när vi bokför ekonomiska transaktioner vid fakturering, det vill säga rättslig förpliktelse.

Samtycke

För vissa aktiviteter där vi hanterar fotografering kan vi informera och begära in ett dokumenterat samtycke.

Lagringstider

För att du efter avslutad utbildning ska kunna kontakta oss och begära ut intyg, betyg eller annan information om dina genomförda studier, bevarar vi dina personuppgifter i upp till tio år efter avslutad utbildning. Därefter raderas de.

Övriga personuppgifter om dig, så som dokument vid ansökan eller uppgifter om administration under den tid du studerar, gallras efter genomförd kurs.

Vid frågor eller anmärkningar kontakta dataskydd@medborgarskolan.se