Opera

Från Kulturama till Stockholms Konstnärliga Högskola

Efter att ha avslutat sina studier på Kulturamas Operastudio har Felix, Linn, Carl, Camilla och Joakim påbörjat sin utbildning vid Stockholms Konstnärliga Högskola, inriktning Opera. Här delar de med sig av sina erfarenheter från det första året, hur utbildningen på Kulturama har förberett dem för de nya utmaningarna och vad de ser fram emot i sin fortsatta utveckling som operasångare.

Nu har ni gått ett år på Stockholms Konstnärliga Högskola, inriktning Opera - vad har året gett dig?

Camilla: Jag tycker framför allt att jag börjar få en större förståelse för yrket som operasångare. Och att det är mer krävande än vad jag trodde!

Carl: Min repertoarkännedom har ökat under detta år - det är mycket repertoar på skolan. Jag uppskattar kontaktmöjligheter och information kring branschen.

Felix: Ja, man inser hur svårt det är, en obehaglig känsla att man efter utbildningar där man tar sig ständigt uppåt, hamnar längst ner i kedjan när man sen ska börja jobba.

Vad har ni haft mest glädje av från det ni lärde er på Operastudion?

Camilla: Genom mina studier vid Operastudion har jag blivit totalt orädd i sceniska sammanhang. Det känns som om jag kan hantera whatever med de verktyg som jag blivit utrustad med.

Felix: Det sceniska! Har fått pröva på konkurrenskraften i att i internationella sammanhang kunna analysera vad jag vill, vem jag är och att kunna göra spännande val i mitt sceniska arbete.

Carl: På Operastudion fick jag lära mig att förlita på mitt eget konstnärskap och lära mig acceptera mina egna val. Det uppstår en säkerhet i att kunna lita på sig själv.

Felix: Hur får man fram en känsla som publiken ska känna? Genom att vara där själv, men absolut inte visa upp den - utan snarare kämpa emot! På studion jobbade vi med scenspråk - så skönt att jobba och pröva olika saker och olika infallsvinklar utan att det behövde leda till ett bestämt sceneri. Operakonsten har blivit alltmer scenisk, ändå kan jag uppleva att folk gör lite tråkiga sceniska val.

Linn: Det sceniska arbetet på studion har hjälpt mig så mycket och har gett mig en trygghet att jag har det i mig själv. Jag vet att jag kan jobba själv och att jag kan lita på min egen intuition.

Linn: Efter att ha gått Operastudion går man in med ett visst tankesätt när man börjar analysera en karaktär. Arbetet börjar innan man kommer ut på golvet. Varför gör karaktären på ett visst sätt, den frågan har vi ju fått lära oss att resonera kring.

Är det något i utbildningen på Kulturama som ni saknade, eller något som känns onödigt?

En gemensam uppfattning verkar vara att inget i Operastudions utbildning ska ändras för att anpassa sig till kommande utbildningar.

Camilla: Ett bra inslag var när Operastudion tillsammans diskuterade en föreställning eller annat konstnärligt eller mänskligt. Viktiga samtal!

Och Auditionträningen för en extern jury är mycket bra!!! Man sjunger upp en gång i början på veckan, tittar på sig själv med en av skolans lärare efter några dagar, och sjunger sedan igen för samma jury.

Camilla: Något vi har fått med oss är lyssnandet - man lyssnar på sin medspelare och får sin reaktion från vad någon gör, och inte från något beslut om hur det ska vara eller se ut.

Personer på bilden: Felix Briandt, Linn Jansson, Carl Fischer, Camilla Sveinungsen, Joakim Bäckmark