Film

"Undervisningen är flexibel på ett helt unikt sätt"

Alexander Skantze är lärare i manus och dramaturgi på Kulturamas utbildningar inom film. Han är dessutom lektor i dramaturgi vid Stockholms Konstnärliga Högskola. Många av Kulturamas lärare är aktiva inom branschen parallellt med sin undervisning, vilket även gäller för Alexander som har skrivit fem romaner och jobbar som dramaturg och storylineförfattare på t ex Morden i Sandhamn.

Hur är det att vara lärare på Kulturama?

Utmanande och kreativt. Jag är tätt involverad i studenternas skapande, och undervisningen är flexibel på ett helt unikt sätt.

Vad vill du lära dina studerande?

Hur de ska finna något starkt och unikt och sant inom sig själva, och sedan kunna förmedla det till andra, så att de kan uppleva samma sak.

Ge ditt bästa tips till den som vill söka till Kulturama?

Kolla vad som gäller. Ge järnet.