Film

Kulturama möter ansvariga för filmutbildningarna SKH

Härom veckan åkte Oskar Willers, Konstnärlig ledare för Filmutbildningarna och Ylva Nordin, rektor för Kulturamas vuxenutbildningar, till Stockholms Konstnärliga Högskola (SKH) för att diskutera Kulturamas och SKHs filmutbildningar samt möjligheter att stärka upp kontakt och samarbeten. Oskar och Ylva mötte Maria Hedman, prefekt och Thomas Brennan, programansvarig för kandidatprogrammet i Film och Media.

För några år sedan gick SKH igenom en transformation från att vara produktionsinriktad till att nu vilja forma konstnärer som ska kunna rör sig mer fritt inom filmens olika områden. Det har gjort att inriktningar slagit ihop, fått nya namn och nya valbara kurser. Studenterna är på så sätt mer aktivt involverade att själva forma och påverka vad som ingår i deras utbildning.

Under samtalets gång blev det tydligt att Kulturamas Filmutbildningar, som ger en teoretisk- och en stark praktisk grund, fyller en viktig funktion för att förbereda skolgången på SKH. Maria och Thomas förklarade att konkurrensen om platserna är hög så med fördel har man gått en yrkes- och högskoleförberedande filmskola så som Kulturama innan. En konstnär behöver behärska verktygen för att kunna förverkliga sin vision.

Maria och Thomas betonar också att ”branschen” idag vill/kräver att filmskaparna skall tänka- och planera för postproduktion redan i förproduktion, vilket lett till skifte av fokus på SKHs uppdaterade utbildningar och man jobbar också på att de som går kandidat sedan skall söka vidare till masterutbildningen.

Kulturama har efter mötet stärkt banden ytterligare med SKH. Kulturamas filmstudenter har nu schemalagda studiebesök där de får möta programansvariga, lärare och studenter på SKH.