SYV svarar på frågor

Lasse arbetar som studie- och yrkesvägledare (SYV) på Kulturama Gymnasium och till honom kan alla elever vända sig om de har frågor eller funderingar kring sina framtida studier och yrkesval.

Vad kan du hjälpa eleverna med?

Eleverna kan komma till mig med frågor och funderingar om framtida studie- och yrkesval. De här frågorna kan ha många olika aspekter, vissa handlar om hur utbildningssystemet fungerar medan andra vill ha hjälp med att hitta en passande utbildning. Frågorna kan även handla om hur arbetsmarknaden kan komma att förändras eller så kanske de vill ha råd kring konkreta strategier för att komma in på en specifik utbildning.

Hur kan du hjälpa och vägleda eleverna?

Som studie- och yrkesvägledare hjälper jag eleverna att förstå utbildningssystemet och att orientera sig kring olika valmöjligheter. Jag hjälper även till att ta fram konkreta handlingsplaner och strategier för att eleven ska kunna uppnå sina målsättningar, oavsett om det gäller vidare studier eller yrkesval.

Vilka är dina utmaningar?

Arbetet som studie- och yrkesvägledare ligger i det intressanta gränslandet mellan framtid och människor! Det är spännande att försöka förstå hur ett snabbt föränderligt samhälle påverkar elevernas möjligheter och kompetensbehov. Andra utmaningar kan både handla om att skapa en förståelse för denna komplexitet, men också i arbetet att hjälpa elever att skapa konkreta studiestrategier utifrån skolsystemets regelverk.

Vilka frågor brukar du få från eleverna?

Våra elever har många olika typer av framtidstankar och målbilder. Vägledningssamtal handlar ofta om att eleven får hjälp att orientera sig kring olika studie- och yrkesområden. Samtalet kan också komma in på olika sätt att skapa strategier för att komma vidare i önskad riktning, som t.ex vilka gymnasiekurser som behövs för behörighet och hur man kan göra för att stärka sitt meritvärde för att få en studieplats.

4 tips inför val av gymnasieutbildning

  1. Välj en gymnasieutbildning som lockar dig och som du tror att du verkligen kommer att trivas med i tre år. Behörighet till vidare studier är ofta väldigt lätt att komplettera med efter studenten om du skulle behöva.
  2. För att trivas under din gymnasietid, se till att verkligen förstå vilka kurser som ingår i gymnasieutbildningen du väljer. Läs igenom skolans poängplan (brukar finnas på alla skolors webbsida och i broschyrer). Om det finns obligatoriska kurser i ämnen man verkligen inte gillar riskerar det att påverka hela upplevelsen av gymnasietiden negativt. Vanligaste missen jag hör är att man har missat att det samhällsvetenskapliga programmet innehåller två obligatoriska kurser i både matematik och moderna språk.
  3. Tänk på att behörighet till vidare studier bara är en av två nycklar för att komma vidare – du behöver även klara antagningsgränserna till en högskoleutbildning du är intresserad av. Det betyder med andra ord att studieresultaten är minst lika viktiga som vilken behörighet programmet ger (eftersom behörighetskomplettering är lättare än att höja betyg i efterhand). Alltså återigen, det är viktigt att välja en utbildning/skola du verkligen trivs med!
  4. Besök ALLA skolor du väljer, oavsett rangordning! Du vill inte komma till en skola i augusti som du aldrig besökt, det är ingen bra start. Alla skolor har öppet hus, se till att besöka dem och skapa dig en bild av om du kommer att trivas där.