Om Kulturama Kulturskola i Fisksätra

Kulturama Kulturskola är en kreativ fritidsverksamhet för barn och ungdomar som är folkbokförda i Nacka kommun och är mellan 7-20 år. Vi erbjuder vi kurser inom dans, teater och bildkonst.

Kreativ guldkant på fritiden

Vi vill att kulturskolan ska vara en frizon, ett upplevelselabb som ger barn och unga en kreativ guldkant på fritiden. Kulturskolans verksamhet är därför öppen för barn och ungdomar sex dagar i veckan. Förutom våra kurser inom dans, teater och bildkonst kommer vi framöver även anordna kortare ämneskurser inom musik, skriv/läs, cirkus och improvisation. Vi vill att alla ska få vara med och påverka verksamheten och planerar därför att anpassa vår verksamhet baserat på vad som efterfrågas. På så sätt ger vi barn och ungdomar i Fisksätra möjligheten att utforska många olika stilar och uttryck.

Varje lektion innehåller moment som introduktion, improvisation och/eller eget skapande både individuellt och i grupp inom det valda ämnet. Vi uppmuntrar eleverna att vara aktiva i planeringen och innehållet för varje lektion, från att skriva egna manus till teateruppsättningar eller improvisera danskoreografier.

Undervisning för alla behov

För barn och ungdomar med särskilda behov eller funktionsvariationer erbjuder vi mindre grupper med stödpedagog minst en gång per vecka. I dessa grupper strävar vi efter att ge varje individ optimala förutsättningar att specialisera sig inom sitt valda ämne. Målet är att stärka både den individuella förmågan och gruppkänslan, vilket skapar en trygg och inkluderande miljö.