Musik

Ny utbildning – Musik och drama som verktyg och metod i socialpedagogiskt arbete

Kulturama i samverkan med Tollare folkhögskola lanserar en påbyggnadsutbildning som riktar sig till dig som vill arbeta med eller fördjupa ditt arbete med estetiska uttryck som metod inom socialt arbete. Musik och drama kan främja livskvalitet och hälsa genom att skapa vitalitet som stärker känslomässig utveckling och social kommunikation.

Utbildningen är ett-årig på halvfart och ges på distans med ett antal fysiska träffar – ett upplägg som passar bra för dig som vill kombinera studier med pågående arbete.

Stort intresse för kombinationen konstnärliga uttryck och hälsa

Genom samverkan med Tollare folkhögskola breddar Kulturama nu sitt utbud med perspektivet konstnärliga uttryck och hälsa – ett område som växer i takt med att behoven i samhället ökar:

– Det känns väldigt bra att vi nu tar klivet på Kulturama att arbeta med våra konstnärliga uttryck knutet till hälsoperspektivet, säger Fredrik Engström, Kulturamas kontaktperson för utbildningen. Det finns mycket forskning och erfarenhet kring att kultur och kulturupplevelser har en positiv effekt på hälsan, t ex så har Region Stockholm inrättat "Kompetenscentrum för kultur och hälsa" för att integrera kultur i vård och omsorg i högre utsträckning. Vi är otroligt glada över att nu öppna upp för denna påbyggnadsutbildning i samverkan med Tollare folkhögskola.

Om skolorna

För första gången kombineras här Kulturamas och Tollare folkhögskolas respektive spetskompetensområden och beprövade erfarenhet. I utbildningen får de studerande träffa ett flertal lärare med gedigen bakgrund och kompetens inom socialt arbete, pedagogik, konstnärliga uttryck och estetiska lärprocesser. Tollare folkhögskola grundades 1945 och anordnar yrkesutbildningar inom det socialpedagogiska området, profilinriktad gymnasieutbildning och en omfattande kursverksamhet inom ledarskap och demokratiutveckling för civilsamhället. Kulturama – som funnits i över 40 år – är å sin sida Nordens största skola för estetiska utbildningar inom dans, musikal, teater, musik, musikproduktion, sång, opera, foto och film. Kulturamas lärarkår omfattar en rad olika spetskompetenser och arbetserfarenheter som hjälper de studerande att utveckla sina konstnärliga uttryck under professionell ledning.


Berätta mer om utbildningen, Fredrik!

– Vår nya utbildning riktar sig till den som har eftergymnasial kompetens inom socialpedagogik alternativt musik eller teater. De sökande har alltså en socialpedagogisk och/eller en konstnärlig bakgrund vilket är spännande. De konstnärliga uttrycken och den socialpedagogiska kompetensen ger tillsammans verktyg och metoder att arbeta med skapande, interagerande och reflektion, individuellt och i grupp. Konstnärliga uttryck och kultur i socialt arbete kan även lyfta det friska i människan och ge t ex vården en ytterligare dimension där ord inte alltid räcker till eller ibland kanske har tagit slut, samt skapa en känsla av sammanhang och mening. Utbildningen ger även god kunskap att kunna verka i socialt arbete trots språkliga utmaningar i många olika sammanhang.Var kan man arbeta efter avslutad utbildning?


– Efter avslutad utbildning kan du t ex arbeta inom skola, fritidsverksamhet, omsorg och äldreomsorg men så klart inom andra områden där denna kompetens kommer väl till pass.Vad vill du säga till den som är intresserad?


– Om du tycker om att arbeta och interagera med människor samt har en socialpedagogisk bakgrund i kombination med ett konstnärligt intresse alternativt konstnärlig bakgrund – sök! Utbildningen ger dig en bred bas att stå på oavsett vad du vill göra längre fram i livet.

Kommer vi att få se mer samverkan mellan Kulturama och Tollare folkhögskola framöver?


– Vi verkar även för att starta en två-årig utbildning på heltid, Socialpedagog med estetisk profil, där vi öppnar upp för flera konstnärliga uttryck som speglar hela Kulturamas bredd. Vi håller tummarna för att kunna starta den utbildningen framöver.

Mer fakta om utbildningenUtbildningens innehåll kretsar kring tre kunskapsområden:

  • Samhälls- och livsloppsperspektiv på socialt arbete
  • Socialpedagogik
  • Estetiska uttryck som verktyg och metod

Efter avslutad utbildning ska du ha fått fördjupad kunskap att förstå och kunna använda dig av estetiska uttryck i socialpedagogiskt arbete i livets alla skeden.