Estetiska programmet

Ger Estetiska programmet högskolebehörighet?

Många som är intresserade av att söka till Estetiska programmet är osäkra på vilken högskolebehörighet programmet ger. Vår Studie- och yrkesvägledare Lars Nyquist reder ut begreppen.

Är Estetiska programmet högskoleförberedande?

Ja! Estetiska programmet är högskoleförberedande, både mot teoretiska och konstnärliga högre studier. Programmet ger i grunden både grundläggande samt viss särskild högskolebehörighet, till exempel mot studier inom humaniora, juridik och utbildning. Behörigheten kan lätt utökas via det individuella valet och ger då behörighet till exempelvis beteendevetenskap, ekonomi och samhällsvetenskap. Ytterligare behörighetskomplettering kan naturligtvis göras efter examen. I detta behörighetsavseende är Estetiska programmet alltså mycket likt alla högskoleförberedande program utom det tekniska och naturvetenskapliga. Behörighet till högre estetiska studier utgörs av färdighet, något som ges omfattande träning i genom det Estetiska programmet.

Vad innebär utökat program?

Det går att läsa utökat program vilket innebär att den individuella studieplanen omfattar mer än 2 500 gymnasiepoäng. Det är en bra lösning för den som vill utöka sin behörighet ytterligare och/eller lägga till kurser för att maximera meritpoäng. Detta gör att programmet ger mycket breda valmöjligheter inför framtiden.

Vad finns det för fördelar med Estetiska programmet?

Det Estetiska programmet är ett självklart val för de som vill satsa på en framtid inom ett estetiskt område. Många av våra studenter går vidare till högre estetisk utbildning och blir yrkesverksamma inom något estetiskt område. Men även de som inte satsar på en karriär inom ett estetiskt område uppskattar utbildningen, då den utvecklar både intresse, egen drivkraft och samt bidrar positivt till personlig utveckling. Många uttrycker också glädje över att få göra något man verkligen gillar och brinner för under gymnasietiden. Studietiden blir på så sätt varierad och stimulerande, vilket bidrar positivt till studieresultaten överlag. Framtida ökande krav i samhälle och arbetsliv på personliga egenskaper och förmågor som till exempel kreativitet, samarbete, autonomi och förmåga att uttrycka sig gynnas genom Estetiska programmet.