Musik

Kultur och hälsa i ny utbildning

För att möta den ökade efterfrågan på kompetens inom området kultur och hälsa har Kulturama, i samverkan med Tollare folkhögskola, tagit fram påbyggnadsutbildningen “Musik och drama som verktyg och metod i socialpedagogiskt arbete”. Den ettåriga utbildningen ges deltid på distans och sista ansökningsdag är 19 oktober.

Kulturama har, i samarbete med Tollare folkhögskola, utvecklat en helt ny utbildning inom området kultur och hälsa. Den ettåriga påbyggnadsutbildningen “Musik och drama som verktyg och metod i socialpedagogiskt arbete” riktar sig till dig som har eftergymnasial utbildning inom socialpedagogik eller musik och teater.

IngHam_tollare

– Vi vet idag genom forskning att kultur har positiva effekter på hälsan. Den nya utbildningen erbjuder en unik kombination av två viktiga kunskapsområden och det finns ett stort behov av människor med gränsöverskridande yrkeskompetens inom socialpedagogik och konstnärliga uttryck, som musik och drama. Kreativt skapande är ett viktigt socialt komplement till det talade ordet och kan vidga kommunikationsmöjligheterna människor emellan, säger Ingrid Hammarlund, senior lektor i musikterapi och sakkunnig inom området kultur och hälsa.

Deltid och distans

Påbyggnadsutbildningen ges deltid på distans med ett antal fysiska träffar och passar för dig som vill kompetensutvecklas och önskar kombinera studier med arbete – och för dig som vill ha en utbildning inom ett efterfrågat område.

Under utbildningen varvas teoretiska kurser i psykologi, sociologi och förändringsprocesser med praktiska moment, där du får arbeta med att utveckla metoder för musik och gestaltande, för att kunna använda dessa i socialpedagogiskt arbete. En viss inblick ges även i behandlingsmetoder och konstnärliga terapier.

– Som studerande får man en unik möjlighet i utbildningen att bredda sin kompetens och få metoder att använda sina kunskaper i en ny kontext, vilket ger en bra grund för arbete inom till exempel skola, fritidsverksamhet, äldreomsorg och boende enligt LSS. Arbetsgivare inom nämnda arbetsområden kan med fördel stå för utbildningskostnaden som kompetensutveckling till medarbetare, säger Fredrik Engström, utvecklingschef på Kulturama.

Terminsavgift: 800 kronor. Under de fysiska träffarna, totalt sju under läsåret, ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika till en kostnad av 2240 kr under våren och 1960 kr under hösten. Det finns även möjlighet till övernattning på Tollare folkhögskola.

Sista ansökningsdag är 19 oktober. Antagningsbesked skickas ut 9 november.