Engelskalärare på Kulturama Gymnasium

Gabriel undervisar i engelska och berättar om hur det är att undervisa i ett teoretiskt ämne på en estetisk skola samt hur han skapar kopplingar mellan det teoretiska och det praktiska.