• /Global/grundskola/Sundbyberg/Sundbyberg Grundskola exterior MG 9347

Sundbyberg

Grundskolan i Sundbyberg startade hösten 2008 och är nu fullt utbyggd. På skolan går det cirka 430 elever. Vi erbjuder våra elever en undervisning av hög kvalitet i läroplanens teoretiska ämnen samt våra profilämnen.

Undervisningen ska leda till att eleven utvecklar sin konstnärliga uttrycksförmåga i profilämnena samt stärker sin självkänsla. Efter avslutad skolgång i år 9 ska eleverna vara väl rustade att söka sig vidare till både estetiska- och teoretiska program på gymnasiet.

Läs om skolans senaste resultat i förhållande till kommunen och landet via Skolverkets statistikservice Siris genom att klicka här:

Kulturama Sundbyberg statistik för år 9 läsåret 12-13

Vårt mål är att vara ett självklart val och därmed en ledande grundskola med profilerna

Välkomna att söka!

 


Det här händer på Kulturama

filmelever in på SDH

NYHET Fyra filmelever in på filmhögskolor

Publicerad: 27 maj 2015
Våra Heroes!

NYHET Våra Heroes!

Publicerad: 25 maj 2015

NYHET Vi söker biträdande rektor till Kulturama Grundskola Sundbyberg

Publicerad: 18 maj 2015
Kulturamaelev uppmärksammad av DN's konstkritiker

NYHET Kulturamaelev uppmärksammad av DN's konstkritiker

Publicerad: 11 maj 2015

EVENEMANG Slutkonsert" Jazz/Rock/Soullinjen 1B (vux)

Fredag 29 Maj 2015 kl 19:00-21:00

EVENEMANG "Fame" med Kulturama Grundskola åk 9

Lördag 30 Maj 2015 kl 14:00-16:15

EVENEMANG "Fame" med Kulturama Grundskola åk 9

Söndag 31 Maj 2015 kl 14:00-16:15

EVENEMANG "Sagor om kärlek" Operalinjen 1 & 2

Söndag 31 Maj 2015 kl 19:00-21:30