Om skolpengen

Du har säkert hört talas om skolpengen, men vet du vad den innebär i praktiken?

Vad är skolpengen?

Alla elever i Sverige har en skolpeng. Den ska dels täcka undervisningen men också skolmat, elevhälsa m.m.

Varifrån kommer skolpengen?

Skolpengen kommer från din hemkommun, som bestämmer hur stor den ska vara. Det betyder att skolpengen kan variera från kommun till kommun.

Vad gör skolpengen för dig?

Mycket! Det är skolpengen som finansierar hela skolans verksamhet, vare sig den är kommunal eller fristående. Vår huvudman, Medborgarskolan Stockholmsregionen, är en ideell organisation med humanistiska värderingar. Det gör oss också till en attraktiv arbetsgivare som många behöriga lärare söker sig till, och det är bra både för dig och undervisningen. Går du en estetisk inriktning bidrar skolpengen också till att du kan få en avancerad undervisning i bland annat halvklass, vilket i praktiken innebär mer individuell undervisning per elev.

Kan skolpengen ge ett överskott?

Det är inte tanken, men om den gör det så hamnar inte vinsten i någons privata ficka när du går på Kulturamas Gymnasium. Vinsten återinvesteras istället i din skolmiljö som lokaler, mat, underhåll och aktiviteter m.m.