Säkerhet och arbetsmiljö för ljud-, ljus- och scentekniker

Information

Utbildningens namn

Säkerhet och arbetsmiljö för ljud-, ljus- och scentekniker

Nivå

Påbyggnadsutbildning

Omfatting

30 poäng

Studietakt
Studietider
Studiemedel
Är du verksam som ljud-, ljus- eller scentekniker och behöver utveckla dina kunskaper för att kunna arbeta på ett säkerhetsmässigt korrekt sätt? Då är Kulturamas korta YH-utbildning Säkerhet och arbetsmiljö för ljud-, ljus- och scentekniker något för dig. Här rustar vi dig för branschens säkerhetskrav.

Som ljud-, ljus- och scentekniker är du en viktig länk i upplevelseindustrin, där arbetsdagarna kan vara långa och omväxlande. Från intensiva event till pulserande konserter möter du utmaningar i dynamiska och ibland krävande miljöer med stor publik. Olika arbetsplatser har dessutom ofta skilda säkerhetsrutiner. Därför är det avgörande att du kan arbeta metodiskt, säkert och hållbart, för att minimera olyckor och därmed säkerställa både din egen och besökarnas trygghet. Hos oss får du de kunskaper som branschen efterfrågar hos dig som professionell tekniker.

Om utbildningen

Vår korta YH-utbildning i säkerhet och arbetsmiljö är skräddarsydd för dig som är yrkesverksam ljud-, ljus- eller scentekniker och som strävar efter att utvecklas i din yrkesroll. Genom att kombinera distansstudier och praktiska träffar får du möjlighet att anpassa dina studier efter din livssituation och arbetslivets krav.

Utbildningen kombinerar teoretisk kunskap med praktiska färdigheter. På våra fysiska träffar får du praktisk erfarenhet och möjlighet att applicera dina teoretiska kunskaper i verkliga scenmiljöer under vår professionella handledning. Genom att fördjupa dig i ämnen som ellära, säkerhetsföreskrifter och branschlagar förvärvar du den kompetens som krävs för att säkert och effektivt utföra ditt arbete.

Kurser

 • Ellära och elsäkerhet, 10 p
 • Säkerhet och arbetsmiljö. 20 p

Summa: 30 p

Efter utbildningen

Vi rustar dig inte bara med teknisk expertis, utan även med förmågan att snabbt och effektivt felsöka och åtgärda eventuella problem. Denna kombination av teknisk skicklighet och säkerhetsmedvetenhet gör dig inte bara relevant för branschen utan också eftertraktad av arbetsgivare.

Efter utbildningen kommer du ha förmågan att planera och genomföra olika arbetsmoment med precision och effektivitet. Du kan strategiskt hantera resurser, material och tidsåtgång för att säkerställa lyckade projekt och evenemang.

Efter utbildningen har du kompetenser att:

 • beräkna belastning för elsystem generellt och specifikt för scenteknisk utrustning både gällande ljud och ljus.
 • på ett säkert sätt bedöma, beräkna och planera för behov av scenteknisk utrustning kring produktioner både gällande ljud och ljus.
 • göra riskbedömningar utifrån spelplats, förutsättningar och scenteknisk utrustning.
 • på ett säkert och på et driftsäkert sätt hantera scenteknisk utrustning inför, under och efter produktioner.
 • använda plattformar, fallskydd m.m. på ett säkert och adekvat sätt.
 • på ett säkert sätt verka och arbeta gällande fysisk och psykosocial arbetsmiljö inklusive att göra riskbedömningar inom arbetsområdet.
 • veta eller kunna ta reda på vilka lagar, regler och förordningar som gäller för olika sammanhang inom arbetsområdet.
 • medvetet anpassa utrustning, transporter och arbete utifrån klimatmedvetet och hållbart arbetssätt.
 • strategiskt verka för ett hållbart arbetssätt genom förebyggande och allra helst hälsofrämjande utveckling av arbetssätt.

Förkunskaper och behörighet

Studiemedel

Kontaktpersoner