Info om Covid-19 – Kulturama Kurser

Uppdaterad 2021-09-29. I och med att de allmänna råden om allas ansvar för att förhindra smitta av covid-19 tas bort den 29/9 kommer Kulturama att återgå till mer normal verksamhet. Det innebär bland annat att de tidigare begränsningarna vi haft i antal deltagare tas bort. Vi kommer fortsättningsvis noga följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och om läget förändras kommer vi informera om det här.

För Kulturamas kursverksamhet gäller:

Det vilar ett stort ansvar på anordnare att göra en riskbedömning och vidta åtgärder så att verksamheten bedrivs på ett säkert sätt och bidrar till minskad smittspridning – utförlig info från FHM finns här

Kulturamas kurser anordnas av Medborgarskolan och detaljerad info om vad vi gör för att du ska känna dig trygg när du går på kurs hos oss hittar du via länken nedan.

Vaccinationsbevis

Regeringen har beslutat att införa vaccinationsbeslut från och med den 1 december 2021 vid arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare. Kravet på vaccinationsbevis gäller personer som är 18 år och äldre.

På dessa arrangemang kommer scanning av vaccinationsbevis att ske utanför entrén in till scenen. Samtliga besökare kommer behöva passera förbi denna logistik. Besökande måste kunna uppvisa ID.

Så skaffar du vaccinationsbevis

Du som redan har ett vaccinationsbevis behöver inte göra något.

Om du inte har ett vaccinationsbevis och du har e-legitimation kan du enkelt skaffa ett vaccinationsbevis på www.covidbevis.se.