Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Info om Covid-19 – Kulturama Konstnärliga Utbildningar

Medborgarskolan Stockholmsregionen följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendation om att från och med 15 juni upphöra med distansundervisning. Från och med höstterminens start kommer vi att ha en mer normal verksamhet med mer undervisning på plats i skolan.

Information till studerande vid Kulturama Konstnärliga Utbildningar

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har meddelat att högre utbildning på universitet och högskolor, utbildning inom folkhögskolan och inom den kommunala vuxenutbildningen, samt utbildningar som Myndigheten för yrkeshögskolan ska hållas på plats från och med den 1 juni 2021.

Vi kommer noggrant att följa riktlinjerna nedan för att minska risken för smitta.

Planerade åtgärder och rutiner

 • Studerande och medarbetare uppmanas att hålla avstånd till varandra där så är möjligt.
 • Vi påminner om vikten av noggrann handhygien efter varje rast samt före och efter måltider.
 • Noggrann handhygien gäller även innan och efter vi hanterar instrument och utrustning som används av flera.
 • Handsprit kommer att finnas tillgängligt i skolans lokaler på platser som är väl kända.
 • Vi minimerar aktiviteter som samlar många personer, utöver undervisning.
 • Lektioner kan komma att hållas utomhus om så är möjligt.
 • I lokalerna strävar vi efter att glesa ur mellan bänkar och stolar om så är möjligt.
 • Vi undviker att lägga raster så att många klasser har rast samtidigt.
 • Många av de möten som tidigare hållits fysiskt bör nu hållas digitalt, om inte särskilda skäl finns.
 • Vi uppmanar studerande och medarbetare att använda andra sätt än kollektivtrafik att ta sig till skolan med. Där så är möjligt kan man cykla eller gå.
 • Vi har fortsatt utökade städrutiner med desinficering av känsliga ytor.
 • Studerande och medarbetare uppmanas stanna hemma vid minsta tecken på sjukdomssymtom.

Folkhälomyndighetens allmänna rekommendationer för att bromsa smittspridning gäller även fortsättningsvis.

Följer noggrannt utvecklingen och fattar löpande beslut

Medborgarskolan Stockholmsregionen som huvudman följer dagligen rekommendationer från Skolverket och Folkhälsomyndigheten och kan komma att revidera handlingsplaner och rutiner.

Kommunikationsvägar och kontakt

All detaljerad och praktisk information till studerande sker via skolornas plattform Schoolsoft.

Vårt fokus är att finnas tillgängliga för våra studerande samt vår personal och att skapa bästa möjliga förutsättningar för undervisningen.

Vi besvarar individuella frågor så snart vi har möjlighet via mail till:

Kulturama Konst- och Kulturutbildningar
ylva.nordin@kulturama.se

Styrelserna för Medborgarskolan Stockholmsregionen och
Medborgarskolans Friskolor i Stockholm AB genom:

Viktoria Wallin, VD/Regionchef
Johan Adler, Skolchef