Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Info om Covid-19 – Kulturama Gymnasium

Uppdaterad 21-03-12. Medborgarskolan Stockholmsregionen följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer.

Information till elever, vårdnadshavare och personal vid Kulturama Gymnasium

Smittskydd region Stockholm gick den 23 februari ut med en rekommendation till alla huvudmän att verksamheten skall gå över på distans från och med måndag den 8 mars till fredagen den 12 mars för elever i gymnasiet.

Huvudmannen beslutade att följa denna rekommendation och eleverna i gymnasieskolan har inte närvarat i skolan under veckan efter sportlovet.

Från och med måndagen den 15 mars kommer gymnasiet att övergå till samma fördelning mellan när- och distansundervisning som gällde innan sportlovet. Detta innebär att elevmängden på gymnasiet som deltar i fysisk närundervisning reduceras med mellan 33-66%. Följ informationen från din skola för att veta vad som gäller för din årskurs eller klass. Detta beslut gäller för perioden 15 mars till och med 1 april, men kan komma att ändras efter rekommendation från myndigheter eller regionens smittskydd.

Enskilda moment kommer att genomföras fysiskt i enlighet med gällande förordning efter rektors beslut. Rektor förväntas också besluta om avsteg från beslutet om distansundervisning när det avser elever i behov av särskilt stöd.

När det gäller skolmat kommer det att finnas möjlighet för elever vid våra gymnasier att hämta ut matkasse för veckorna 12-13. Då vänder sig eleven eller vårdnadshavare till sin skolas kansli med ett mejl där man anger för- och efternamn samt klass. Kansliet behöver ha denna information senast 15.00 måndagen den 15 mars. Maten kan sedan avhämtas i matsalen mellan 11.30 och 13.00 måndagen den 22 mars.

Vi kommer noggrant att följa riktlinjerna nedan för att minska risken för smitta.

Åtgärder och rutiner

 • Elever och medarbetare uppmanas att hålla avstånd till varandra där så är möjligt.
 • Vi påminner om vikten av noggrann handhygien efter varje rast samt före och efter måltider.
 • Noggrann handhygien gäller även innan och efter vi hanterar instrument och utrustning som används av flera.
 • Handsprit kommer att finnas tillgängligt i skolans lokaler på platser som är väl kända.
 • Vi öppnar upp ytterligare en in- och utgång till huset via trapphus B från Virkesvägen vilket ger goda möjligheter till att minska trängsel i huset.
 • Vi minimerar aktiviteter som samlar många personer, utöver undervisning.
 • Lektioner kan komma att hållas utomhus om så är möjligt.
 • I lokalerna strävar vi efter att glesa ur mellan bänkar och stolar om så är möjligt.
 • I matsalen samverkar vi med ansvarig personal för att minska risker. Vi möjliggör servering på flera olika våningsplan med tydlig struktur för att minska trängsel.
 • Vi undviker att lägga raster så att många klasser har rast samtidigt.
 • Många av de möten som tidigare hållits fysiskt bör hållas digitalt om inte särskilda skäl finns. Detta gäller till exempel utvecklingssamtal, elevhälsokonferenser och föräldramöten.
 • Vi uppmanar elever och medarbetare att använda andra sätt än kollektivtrafik att ta sig till skolan med. Där så är möjligt kan man cykla eller gå.
 • Vi har utökade städrutiner med desinficering av känsliga ytor.
 • Elever och medarbetare uppmanas stanna hemma vid minsta tecken på sjukdomssymtom.

Folkhälomyndighetens allmänna rekommendationer för att bromsa smittspridning gäller även fortsättningsvis.

Följer noggrannt utvecklingen och fattar löpande beslut

Medborgarskolan Stockholmsregionen som huvudman följer dagligen rekommendationer från Skolverket och Folkhälsomyndigheten och kan komma att revidera handlingsplaner och rutiner.

Kommunikationsvägar och kontakt

All detaljerad och praktisk information till elever och vårdnadshavare sker via skolornas plattform Schoolsoft.

Vårt fokus är att finnas tillgängliga för våra elever samt vår personal och att skapa bästa möjliga förutsättningar för undervisningen.

Vi besvarar individuella frågor så snart vi har möjlighet via mail till:

Kulturama Gymnasium Hammarby Sjöstad & Natur
fredrik.engstrom@kulturama.se

Styrelserna för Medborgarskolan Stockholmsregionen och
Medborgarskolans Friskolor i Stockholm AB genom:

Viktoria Wallin, VD/Regionchef
Johan Adler, Skolchef