Info om Covid-19 – Kulturama Gymnasium

Uppdaterad 21-08-09. Information om förhållningssätt rörande covid-19 inför terminsstarten.

Information till elever, vårdnadshavare och personal vid Kulturama Gymnasium

Vi vill påminna alla elever, vårdnadshavare och personal om att fortsatt hålla sig uppdaterade om föreskrifter, råd och riktlinjer kring Covid-19.

Folkhälsomyndigheten

Det här gäller från 29 september

För att kunna följa utvecklingen på våra skolor och motverka smittspridning vill vi påminna om vi även fortsatt behöver ta ett gemensamt ansvar för att minska spridningen av viruset.

Vi uppmanar elever, vårdnadshavare och medarbetare att återkoppla till skolans rektor vid eventuellt positivt testresultat för covid-19 eftersom detta hjälper oss i arbetet med att förhindra fortsatt smittspridning. Stanna hemma även vid milda symtom och testa dig Alla med symtom ska stanna hemma, detta gäller även om du är fullt vaccinerad. Du behöver även testa dig, om du inte haft konstaterad covid senaste sex månaderna. Det är viktigt att du stannar hemma om du har symtom även om provsvaret visar att du inte har covid.

Information om vaccinationbevis

Regeringen har beslutat att införa vaccinationsbevis från och med den 1 december 2021 efter hemställan från Folkhälsomyndigheten. Lagen gäller vid arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare. Det här kommer att påverka våra planerade produktioner i Kulturamahuset scen 1.

För våra mindre scener i Kulturamahuset begränsas antalet biljetter till 75, vilket innebär att det inte finns något lagkrav på kontroll av vaccinationsbevis, men besökande förväntas följa riktlinjer och rekommendationer från folkhälsomyndigheten i övrigt.

Kravet på vaccinationsbevis gäller personer som är 18 år och äldre. Scanning av vaccinationsbevis kommer ske i anslutning till entrér. Samtliga besökare kommer behöva passera förbi denna logistik. Kravet gäller inte Kulturamas personal som jobbar backstage, tekniker eller medverkande elever och studerande.

Vaccinationsbevis utfärdas till den som tagit minst två doser vaccin. Det ska också ha gått minst två veckor sedan den andra dosen. Personer som inte kan vaccinera sig av medicinska skäl ska kunna visa upp ett läkarintyg i stället.

E-hälsomyndigheten utfärdar sedan den 1 juli vaccinationsbevis för resor. Det är samma vaccinationsbevis som ska användas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 personer.

Så skaffar du vaccinationsbevis

Du som redan har ett vaccinationsbevis behöver inte göra något.

Om du inte har ett vaccinationsbevis och du har e-legitimation kan du enkelt skaffa ett vaccinationsbevis på www.covidbevis.se

Om giltighetstiden på ditt vaccinationsbevis har gått ut så hämtar du ett nytt bevis på samma ställe.

Här kan du läsa mer

När ska jag stanna hemma? 1177

Lämna prov för covid 1177

Bor du men någon som är sjuk i bekräftat covid Alla i hushållet ska stanna hemma i sju dagar om någon av er har covid-19. Detta gäller oavsett om du har symtom eller inte och även om du är fullt vaccinerad. Räkna från den dag den som är sjuk lämnade in provet.

Skydda dig själv och andra - rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Mer information finns även på 1177

1177: Information om covid -19 / coronavirus