Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Info om Covid-19 – Kulturama Gymnasium

Uppdaterad 21-02-01. Medborgarskolan Stockholmsregionen följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer.

Information till elever, vårdnadshavare och personal vid Kulturama Gymnasium

Under regeringens pressträff torsdagen den 20 januari meddelade utbildningsministern att gymnasieskolan skall inleda en gradvis återgång till fysisk undervisning, men att detta skall ske i dialog med regionernas smittskydd. Den bedömning vi gör av smittläget har lett fram till följande beslut:

Kulturama Gymnasium kombinerar närundervisning med distansundervisning. Detta då rektorerna i samråd med huvudmannen bedömt att det inte går att anpassa schemat för att minska belastningen på kollektivtrafiken. Vi minskar dessutom samtidigt belastningen i våra lokaler vilket gör att det blir lättare att hålla fysisk distans.

Under perioden 1 februari till den 26 februari kommer motsvarande en årskurs att delta i fysisk närundervisning. Det innebär att en årskurs per vecka är i skolan medan övriga årskurser studerar på distans. Rektor kan i dialog med sin personal göra avsteg från detta upplägg, till exempel genom att det istället kommer att vara en årskurs per dag efter ett av rektor beslutat schema.

Målsättningen är att fysisk närundervisning ökar under våren men i den takt som medför en trygg och säker arbetsmiljö för medarbetare och studerande.

Vi kommer noggrant att följa riktlinjerna nedan för att minska risken för smitta.

Åtgärder och rutiner

 • Elever och medarbetare uppmanas att hålla avstånd till varandra där så är möjligt.
 • Vi påminner om vikten av noggrann handhygien efter varje rast samt före och efter måltider.
 • Noggrann handhygien gäller även innan och efter vi hanterar instrument och utrustning som används av flera.
 • Handsprit kommer att finnas tillgängligt i skolans lokaler på platser som är väl kända.
 • Vi öppnar upp ytterligare en in- och utgång till huset via trapphus B från Virkesvägen vilket ger goda möjligheter till att minska trängsel i huset.
 • Vi minimerar aktiviteter som samlar många personer, utöver undervisning.
 • Lektioner kan komma att hållas utomhus om så är möjligt.
 • I lokalerna strävar vi efter att glesa ur mellan bänkar och stolar om så är möjligt.
 • I matsalen samverkar vi med ansvarig personal för att minska risker. Vi möjliggör servering på flera olika våningsplan med tydlig struktur för att minska trängsel.
 • Vi undviker att lägga raster så att många klasser har rast samtidigt.
 • Många av de möten som tidigare hållits fysiskt bör hållas digitalt om inte särskilda skäl finns. Detta gäller till exempel utvecklingssamtal, elevhälsokonferenser och föräldramöten.
 • Vi uppmanar elever och medarbetare att använda andra sätt än kollektivtrafik att ta sig till skolan med. Där så är möjligt kan man cykla eller gå.
 • Vi har utökade städrutiner med desinficering av känsliga ytor.
 • Elever och medarbetare uppmanas stanna hemma vid minsta tecken på sjukdomssymtom.

Folkhälomyndighetens allmänna rekommendationer för att bromsa smittspridning gäller även fortsättningsvis.

Följer noggrannt utvecklingen och fattar löpande beslut

Medborgarskolan Stockholmsregionen som huvudman följer dagligen rekommendationer från Skolverket och Folkhälsomyndigheten och kan komma att revidera handlingsplaner och rutiner.

Kommunikationsvägar och kontakt

All detaljerad och praktisk information till elever och vårdnadshavare sker via skolornas plattform Schoolsoft.

Vårt fokus är att finnas tillgängliga för våra elever samt vår personal och att skapa bästa möjliga förutsättningar för undervisningen.

Vi besvarar individuella frågor så snart vi har möjlighet via mail till:

Kulturama Gymnasium Hammarby Sjöstad & Natur
fredrik.engstrom@kulturama.se

Styrelserna för Medborgarskolan Stockholmsregionen och
Medborgarskolans Friskolor i Stockholm AB genom:

Viktoria Wallin, VD/Regionchef
Johan Adler, Skolchef