Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Info om Covid-19 – Kulturamas grundskolor

Medborgarskolan Stockholmsregionen följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendation om att från och med 15 juni upphöra med distansundervisning. Från och med höstterminens start kommer vi att ha en mer normal verksamhet med mer undervisning på plats i skolan.

Information till elever, vårdnadshavare och personal vid Kulturamas grundskolor

Som ni säkert vet så fattade regeringen i samarbete med Folkhälsomyndigheten sent i våras beslut om att ta bort rekommendationen om distansundervisning för gymnasium samt högre lärosäten med start den 15 juni 2020. Det innebär att vi fr.o.m. höstterminens start kommer att ha en mer normal verksamhet med mer undervisning på plats i skolan.

Coronapandemin kommer att påverka höstens arbete på samtliga grundskolor, gymnasier och vuxenutbildningsenheter inom Medborgarskolan. Vid höstterminens start öppnar samtliga enheter i princip som vanligt, grundskolorna kommer alltså att fortsätta som under vårterminen och gymnasieskolorna och vuxenutbildningen kommer att återöppna efter stängningen och distansundervisningen i våras. Så länge pandemin pågår kommer dock behovet av åtgärder för att förhindra smittspridning att vara stort.

Vi kommer noggrant att följa riktlinjerna nedan för att minska risken för smitta.

Planerade åtgärder och rutiner

 • Medarbetare och elever uppmanas att hålla avstånd till varandra där så är möjligt.
 • Vi påminner om vikten av noggrann handhygien efter varje rast samt före och efter måltider.
 • Noggrann handhygien innan och efter vi hanterar instrument och utrustning som används av flera.
 • Handsprit kommer att finnas tillgängligt i skolans lokaler på platser som är väl kända.
 • Vi minimerar aktiviteter som samlar många personer, utöver undervisning
 • Idrottslektioner kan hållas utomhus om så är möjligt.
 • I lokalerna strävar vi efter att glesa ur mellan bänkar och stolar om så är möjligt.
 • I matsalen samverkar vi med ansvarig personal för att minska risker. På Kulturama grundskola i Hammarby sjöstad där skolan delar lokaler med gymnasiet minskas belastningen på matsalen genom att gymnasieelever kan äta lunch på ett annat våningsplan.
 • Vi undviker att lägga raster så att många klasser har rast samtidigt.
 • Vi strävar efter att hitta lösningar i personalrum och mötesrum så att det går att arbeta/vistas med fysisk distans i dessa utrymmen.
 • Många av de möten som tidigare hållits fysiskt bör hållas digitalt om inte särskilda skäl finns. Detta gäller även utvecklingssamtal, föräldramöten och öppet hus.
 • Vi uppmanar medarbetare att använda andra sätt än kollektivtrafik att ta sig till skolan/enheten. Där så är möjligt kan man cykla eller gå.
 • Vi har fortsatt utökade städrutiner med desinficering av känsliga ytor.
 • Elever och medarbetare uppmanas stanna hemma också vid lindriga symptom

Folkhälomyndighetens allmänna rekommendationer för att bromsa smittspridning gäller även fortsättningsvis.

Följer noggrannt utvecklingen och fattar löpande beslut

Medborgarskolan Stockholmsregionen som huvudman följer dagligen rekommendationer från Skolverket och Folkhälsomyndigheten och kan komma att revidera handlingsplaner och rutiner.

Kommunikationsvägar och kontakt

All detaljerad och praktisk information till elever och vårdnadshavare sker via skolornas plattform Schoolsoft.

Vårt fokus är att finnas tillgängliga för våra elever samt vår personal och att skapa bästa möjliga förutsättningar för undervisningen.

Vi besvarar individuella frågor så snart vi har möjlighet via mail till respektive skolas kontaktperson:

Kulturama Grundskola Hammarby Sjöstad & Danvikstull
Annette Hansell
annette.hansell@kulturama.se

Kulturama Grundskola Sundbyberg
Victoria Berglund
victoria.berglund@kulturama.se

Styrelserna för Medborgarskolan Stockholmsregionen och
Medborgarskolans Friskolor i Stockholm AB genom:

Viktoria Wallin, VD/Regionchef
Johan Adler, Skolchef