Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Övergång till distansundervisning för Kulturama Gymnasium och Konst- och Kulturutbildningar

Medborgarskolan Stockholmsregionen följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendation om att från och med onsdag 18/3 gå över till distansundervisning för alla gymnasieskolor och vuxenutbildningar. Vi håller därmed öppet för undervisning men går helt över till distans- och fjärrundervisning via digitala lärplattformar. Undantagna är elever och studerande med särskilda skäl som kommer att kunna sköta studierna på plats i sin vanliga skolmiljö. Alla elever och studerande kommer att fortsätta att följa sitt vanliga schema med sina ordinarie lärare.

Information till elever, vårdnadshavare och personal gällande Coronaviruset, uppdaterat 2020-03-17.


Beslutet baseras på Folkhälsomyndighetens och Utbildningsministerns rekommendation under dagens presskonferens (17/3).

Vilka skolor omfattas?

Skolor som omfattas är Kulturama Gymnasium Hammarby Sjöstad, Kulturama Gymnasium Natur, Påhlmans Gymnasium, Kulturama Konst- och Kulturutbildningar, Påhlmans Handelsinstituts YH-utbildningar, Stockholms Tillskärarakademis YH- och Konst- och Kulturutbildningar, Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium.

Sökande till Kulturama Gymnasium och Konst- och kulturutbildningar hittar information om antagningsprov här.

Studiedag inleder övergången till distansundervisning

Skolchef, rektorer, lärare och övrig personal fokuserar nu helt på att fortsatt erbjuda undervisning av hög kvalitet samt våra elevers och personals välmående. Vi var väl förberedda på beslutet från myndigheterna. Under onsdagen (18/3) kommer personalen inom de olika skolorna ha en gemensam studiedag med fokus på att planera för optimal distansundervisning. Efter övergången till distansundervisning kommer alla elever och studerande fortsätta att följa sitt vanliga schema med sina ordinarie lärare.

Goda förutsättningar

Som huvudman har vi mycket goda förutsättningar att bedriva fjärr- och distansundervisning med implementerade digitala lärplattformar. Vi bedömer också att våra elever och studerande har goda möjligheter att tillgodogöra sig undervisning på distans. Våra lärare, med sin kompetens och engagemang, kommer säkerställa att varje individ får det stöd som den behöver i den här mycket speciella situationen som vi befinner oss i. Elever och studerande med särskilda skäl kommer att kunna sköta studierna på plats i sin vanliga skolmiljö. Personal kommer också att finnas på skolan.

Viktigt med stöd i övergången

I en situation som denna och där de yttre omständigheterna kräver det så behöver vi alla hjälpas åt att hitta lösningar och visa förståelse för situationen. Som vårdnadshavare har du en mycket viktig uppgift när det gäller att stötta din ungdom i övergången från en typ av undervisning och skolarbete till ett helt nytt. Det blir en period av anpassning och där förmågan att fokusera och ta sig an skoluppgifterna i hemmet blir avgörande.

Studiemedel

När det gäller studiemedel så meddelade regeringen under presskonferensen (17/3) att studiemedel kommer att betalas ut till studerande som beviljats det, även vid distansundervisning.

Följer noggrannt utvecklingen och fattar löpande beslut

Medborgarskolan Stockholmsregionen som huvudman följer noggrant hur situationen utvecklas. Vår hållning är att följa myndigheternas riktlinjer och löpande fatta beslut utifrån dessa.

Kommunikationsvägar och kontakt

All detaljerad och praktisk information till elever, studerande och vårdnadshavare sker via skolornas plattform Schoolsoft.

Vårt fokus är nu att finnas tillgängliga för våra elever och studerande samt vår personal och att skapa bästa möjliga förutsättningar för undervisningen.

Vi besvarar individuella frågor så snart vi har möjlighet via mail till respektive skolas kontaktperson:

Kulturama Gymnasium Hammarby Sjöstad & Natur
fredrik.engstrom@kulturama.se

Kulturama Konst- och Kulturutbildningar
ylva.nordin@kulturama.se

Påhlmans Handelsinstitut YH-utbildningar
peter.isaksson@phi.se

Påhlmans Gymnasium och Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium
anna.borgen@pahlmansgymnasium.se

Stockholms Tillskärarakademis YH- och Konst- och Kulturutbildningar
annika.westborg@tillskararakademin.com

Styrelserna för Medborgarskolan Stockholmsregionen och
Medborgarskolans Friskolor i Stockholm AB genom:

Viktoria Wallin, VD/Regionchef
Johan Adler, Skolchef