Teaterutbildningar

Kulturama erbjuder två inriktningar inom teaterutbildningar: Skådespeleri och Fysisk teater. Våra pedagoger är högskoleutbildade inom sitt område, har lång pedagogisk erfarenhet och flera års yrkeserfarenhet i branschen. Detta främjar din utveckling genom att ge dig en bred kunskapsbas inom scenkonstområdet.

Kulturamas teaterutbildningar med skådespelarfokus följer utvecklingen i dagens teatersammanhang, där teater, fysisk teater, dans, röst och rörelse allt oftare integreras till djupt berörande föreställningar och uttrycksformer. Därför har vi utvecklat en helt unik grundutbildning i teater, som kombinerar scenframställning enligt klassisk modern inriktning med fysisk teater. Genom att du får tillgång till båda teatertraditionerna får du en bred grund att stå på.

Skådespelare år 1 och år 2 är studiemedelsberättigade heltidsutbildningar som tillsammans bildar en tvåårig utbildning. Varje år kan sökas separat. Under år 1 får du gå igenom skådespelarträningens grunder som utgår både från den psykologiska och den fysiska teatertraditionen. Genom improvisationsträning, arbete med olika textmaterial och olika sceniska gestaltningsuppgifter utvecklar du din förmåga att uttrycka dig sceniskt. Genom fysisk teaterträning, som innefattar såväl grundläggande fysisk skådespelarträning, textarbete och övningar utvecklar du din fysiska förmånga att uttrycka dig sceniskt.

Det första året avslutas med en gemensam redovisning/föreställning av ett klassiskt verk eller i collageform. Under det andra året väljer du sedan inriktning – antingen klassisk modern eller fysisk inriktning.

På Kulturama arbetar vi för att stärka dig både som individ och konstnär. Många av våra tidigare studenter har kommit in på någon av landets konstnärliga högskolor, flera har startat egna fria grupper, driver egna projekt och är yrkesverksamma på frilansbasis.

Teater år 1 - heltid

Skådespelare år 1 - heltidsutbildning

Start:
24 aug

Under det första året på Kulturamas teaterutbildning arbetar vi med grundläggande skådespelarträning. De studerande arbetar med att undersöka och medvetandegöra sina sceniska förmågor. Genom...

Teaterutbildning - deltid

Skådespelare - deltidsutbildning

Start:
ej satt

Vill du förbereda dig för högre studier i teater? Vill du prova att spela teater flera gånger i veckan för att utvecklas? Nu kan du kombinera din förberedande teaterutbildning med arbete.

Teaterutbildning år 2, fysisk teater - heltid

Skådespelare år 2 - Fysisk teater

Start:
24 aug

Heltidsutbildning Skådespelare år 2 med fysisk inriktning är en produktionsinriktad utbildning. I den fysiska teaterträningen integreras rörelse, textarbete, karaktärsgestaltning samt...

Teaterutbildning år 2, klassisk modern - heltid

Skådespelare år 2 -
Klassisk modern

Start:
24 aug

Heltidsutbildning Skådespelare år 2, program klassisk modern, är en produktionsinriktad teater- och skådespelarutbildning i Stockholm, med filmskådespeleri.

Det här händer på Kulturama

Utställning Biblioteket

NYHET Världsrekord! Sverige först med grundlagsskyddad tryckfrihet

Publicerad: 18 maj 2016

NYHET Intervju med artist & musiker-eleven Renaida Braun

Publicerad: 13 maj 2016

NYHET Intervju med fotoeleven Sara El Kelany

Publicerad: 11 maj 2016
Karolin Sloveniens bidrag

NYHET Tuff avslutning på repetitionen inför Eurovisionen

Publicerad: 10 maj 2016

EVENEMANG Lunchkonsert

Torsdag 26 Maj 2016 kl 11:45-13:15

EVENEMANG Sångafton

Torsdag 26 Maj 2016 kl 18:00-19:00

EVENEMANG Annie

Torsdag 26 Maj 2016 kl 18:00-20:30

EVENEMANG Slutkonsert

Torsdag 26 Maj 2016 kl 18:00-20:30