Anmälnings- och köpevillkor kurser

Prova på gratis och avbokning av kursanmälan

På Kulturamas kurser i musik och dans erbjuds du att prova på den kurs som du tycker verkar spännande. Du anmäler dig via hemsidan eller skickar in din kursanmälan. (gäller ej sång, enskild undervisning eller minigrupp).

Om du efter första kursomgången inte vill fortsätta meddelar du detta omgående (senast 2 arbetsdagar efter din kurs har varit) till vår kursadministration som avregistrerar dig från kursen utan kostnad. Efter det första kurstillfället är din anmälan bindande.

Normalt gäller att frånvaro efter kursstart inte berättigar till återbetalning av kursavgiften. Om du återtar din anmälan pga. sjukdom eller avflyttning från orten debiteras du för tiden fram till sjukskrivningen/avflyttningen plus avbokningsavgift. Studiehinder av detta slag ska styrkas med intyg.

Om du blir sjuk - Individuell undervisning/Minigrupp.

Terminsabonnemang för ungdomar och vuxna - danskurser

Om du vill dansa mycket så rekommenderar vi ett terminsabonnemang à 4 850 kr. Abonnemanget gäller alla danskurser och inkluderar också Latin Fitness, Pilates, Yoga samt Artistskolans Dans & Sångkurs. Våra dansworkshops ingår dock inte. Du är garanterad plats i minst tre grupper men är välkommen att anmäla dig till fler i mån av plats. Anmäl dig till resp kurs och skriv vid varje anmälan att du önskar ett terminsabonnemang. Du får en faktura på abonnemanget och en kallelse till resp kurs.

Kallelse/faktura

I kallelsen/fakturan anges den kurs du anmält dig till och priset på denna. Observera att en studietimme är 45 minuter lång.

För att en kurs ska kunna starta krävs ett visst antal kursdeltagare. I vissa fall kan därför kallelsen till en kurs komma mycket nära startdatum och i dessa fall även ske per telefon, sms och/eller mail. Om du är osäker på om din kurs startar, ring eller maila oss för information. Kulturama har rätt att ställa in en kurs som inte har tillräckligt många anmälda deltagare. Ställs en kurs in har du rätt att återfå betald kursavgift. Vi reserverar oss också för eventuella prisändringar.

Medborgarskolan

Kulturama är en egen avdelning inom studieförbundet Medborgarskolan Stockholmsregionen. Kurser som genomförs under namnet Kulturama anordnas således av Medborgarskolan och ska uppfylla folkbildningsrådets regler för studiecirklar.

Köpevillkor


Anmälan är bindande enligt följande villkor (förkortad version):

Kulturama har rätt att ställa in en kurs eller ett evenemang om det inte blivit tillräckligt många deltagare. Ställs en kurs in har du rätt att återfå betald kursavgift. Om kursen/evenemanget är fullbokat kommer du att kontaktas av kursadministrationen.

Din anmälan

Har du frågor kring din anmälan – kontakta det kontor som står som avsändare.

Du kommer att få en faktura med inbetalningskort före kursstart. Om du inte betalar fakturan före utsatt förfallodatum debiteras du en påminnelseavgift. Vid betalning på annat sätt än med det bifogade inbetalningskortet ska angivet OCR-nummer användas. För evenemang som är kostnadsfria eller där man betalar i samband med tillfället skickas ingen faktura.

Ångerrätt och återtagande av anmälan

Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att:

  • Meddela oss inom 14 dagar efter det att vi har bekräftat att du har en plats reserverad på en kurs hos oss.
  • Meddelande om avbokning kan lämnas både skriftligen t ex, via brev eller e-post, och muntligen.
  • Meddelande om avbokning ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om den kurs/studiecirkel du är anmäld till.
  • Avbokar du din kurs enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela kursavgiften.
  • Ångerrätten gäller inte för kulturevenemang såsom konserter, föreläsningar eller liknande.

Om studiecirkeln/kursen har startat och du deltagit vid en sammankomst/ett kurstillfälle och inte kontaktat Kulturamas administration inom två arbetsdagar enligt ovan har du accepterat att avstå från ångerrätten. 

Om deltagare avbryter en påbörjad cirkel/kurs debiteras hela kursavgiften.

Om du på grund av sjukdom eller avflyttning från orten måste göra avbrott i en påbörjad kurs, återbetalas del av kursavgiften minus administrationsavgift. Intyg ska uppvisas.

Studiematerial

Kostnad för studiematerial ingår som regel inte i kursavgiften. Du kan inte lämna tillbaka ett förseglat läromedel om förseglingen brutits.

Kundregister

I och med att du godkänt köpvillkoren, vilket sker då anmälan görs, har du samtyckt till att registreras med personuppgifter i Medborgarskolans kundregister. Registret är till för att kallelser och fakturering till deltagarna ska kunna ske effektivt.

Registret förs också för att Medborgarskolan ska kunna informera om pågående och kommande studiecirklar/kurser och andra evenemang. Om du vill avböja information, meddela Medborgarskolan skriftligen.

Vid eventuell reklamation gäller konsumenttjänstlagens regler.

Integritetsskyddspolicy

Läs Kulturamas Integritetsskyddspolicy

För fullständiga villkor

se Köpvillkor för Medborgarskolan

Det här händer på Kulturama

Filmgymnasieelever vann priset "Bästa Manus" på Sveriges Kortfilmsfestival

NYHET Filmgymnasieelever vann priset "Bästa Manus" på Sveriges Kortfilmsfestival

Publicerad: 26 mar 2018
Intervju med Eva Österberg, konstnärlig ledare på Operastudion

NYHET Intervju med Eva Österberg, konstnärlig ledare på Operastudion

Publicerad: 25 mar 2018

NYHET Fin utmärkelse till vår tidigare Operaelev Ylva Gruen

Publicerad: 15 mar 2018
Tidigare gymnasieelev vann Guldbagge

NYHET Tidigare gymnasieelev vann Guldbagge

Publicerad: 23 jan 2018

EVENEMANG Nils Holgersson med Kulturama Sundbyberg åk 4

Måndag 23 April 2018 kl 17:00-17:45

EVENEMANG Svenska tonsättare med Kulturama Sundbyberg åk 4

Måndag 23 April 2018 kl 17:00-17:45

EVENEMANG Välgörenhetsgala med Musikal Kulturama Sundbyberg åk 5

Onsdag 25 April 2018 kl 17:00-17:45

EVENEMANG Välgörenhetsgala med Sång&Musik Kulturama Sundbyberg åk 5

Onsdag 25 April 2018 kl 17:00-17:45