Hur är det att gå på en estetisk skola?

Du märker direkt när du kommer in genom våra dörrar att Kulturama Grundskolor är fyllda av kreativa människor. Du får klasskamrater som delar samma intresse som du och under skoltiden kommer ni få arbeta med föreställningar, redovisningar, musikaler, konserter och utställningar – allt utifrån den inriktning ni valt. Du kommer att växa och utvecklas. Dels vad gäller det rent tekniska inom det estetiska område du har valt. Men också som person, eftersom du får uttrycka dig kreativt inom ämnen som du tycker om.

En rolig, stimulerande och kunskapsrik skoltid

Våra lärare är mycket engagerade och vet att varje barn är unikt. Undervisningen har en tydlig idé om hur du som elev ska utvecklas och vi lägger stor vikt vid att koppla ihop de estetiska ämnena med de teoretiska. Det gör att skoltiden blir roligare och att din motivation att lära dig mer, också i de teoretiska ämnena, ökar.

Timplan

Tid till profilämnena Musikal (sång, dans, teater), Musik & Sång samt BIld & Form, skapar vi genom elevens och skolans val. Inom ramen för skolans val har vi reducerat tiden med 10-20% i åk. 4-9 i flera ämnen. Dock inte i basämnena matematik, svenska och engelska.

Undervisning

Skolorna erbjuder en professionell undervisning i läroplanens teoretiska ämnen samt en undervisning av hög konstnärlig kvalitet i profilämnena. Undervisningen ska leda till att eleven utvecklar sin konstnärliga uttrycksförmåga i profilämnena samt stärker sin självkänsla. Vårt mål är att vara ett självklart val och därmed den ledande estetiska grundskolan.

Undervisningen bedrivs i:

  • Lilla Kulturama med elevgrupper om 30 elever per klass och 15 elever i gruppundervisning.
  • Hammarby Sjöstad med elevgrupper om 30 elever per klass och 15 elever i gruppundervisning.
  • Sundbyberg med elevgrupper om 28 elever per klass och gruppundervisning varierar mellan 14 och 18 elever.

De lokala arbetsplanerna utgår från Skolverkets timplaner.

Eftersom eleverna kommer från många skilda skolor och områden arbetar skolan med egna diagnoser(screening) i matematik och svenska. De genomförs i samband med starten varje hösttermin och syftet är att snabbt fånga upp enskilda elever samt att få en grupprofil på kunskapsnivån för pedagogerna. Lärare och arbetslag fattar beslut om eventuella läxor som kommuniceras via veckobrev och/eller skolportal.

Arbetslag

Kulturama grundskolor är organiserad i arbetslag med mentorskap och den mesta undervisningen knuten till respektive årskurs. Arbetslagen ansvarar för elevvård, gemensam undervisning och lokaler. Varje årskurs har ett arbetslag i vilka mentorerna och övrig berörd personal ingår. Arbetslaget har möte en gång i veckan.

Elevstöd

Skolans stödfunktioner består av specialpedagoger, resurslärare, kurator och skolsköterska. Skolorna erbjuder studie- och yrkesvägledning. Vi arbetar för att alla elever ska nå målen och elever som är i behov av särskilt stöd erbjuds hjälp i framförallt svenska, matematik och engelska. Vid åtgärder upprättas alltid ett åtgärdsprogram. Skolan söker extra verksamhetspengar från utbildningsförvaltningen för enskilda elever i behov av stöd.

Mentorskap

Mentorns ansvar är att:

  • Hjälpa eleverna med lärandeprocessen dvs att utveckla de individuella förutsättningarna att nå målen i respektive ämne.
  • Underlätta kommunikationen mellan elev, skola och vårdnadshavare.
  • Förankra den humanistiska och demokratiska värdegrunden genom att träna empati, tolerans, rättskänsla och ansvarstagande.

SL-kort

Kulturama grundskola tillhandahåller inte SL-kort till elever.

Det här händer på Kulturama

NYHET Fin utmärkelse till vår tidigare Operaelev Ylva Gruen

Publicerad: 15 mar 2018
Tidigare gymnasieelev vann Guldbagge

NYHET Tidigare gymnasieelev vann Guldbagge

Publicerad: 23 jan 2018
Talangvinnaren Ibrahim studerar på Kulturama och ger ut skiva!

NYHET Talangvinnaren Ibrahim studerar på Kulturama och ger ut skiva!

Publicerad: 14 dec 2017
Saga Skimrin specialpedagog

NYHET Vad gör en specialpedagog?

Publicerad: 11 dec 2017

EVENEMANG Lunchkonsert med Kulturama Konstnärliga utbildningar

Torsdag 22 Mars 2018 kl 12:30-14:30

EVENEMANG Sakral konsert med Klassisk sång KKU

Lördag 24 Mars 2018 kl 16:00-17:30

EVENEMANG DansHAPPYning med Kursverksamheten Kulturama

Söndag 25 Mars 2018 kl 14:00-15:00

EVENEMANG DansHAPPYning med Kursverksamheten Kulturama

Söndag 25 Mars 2018 kl 15:30-16:30