Fritidsklubben

Välkomna till oss på fritidsklubben i Danvikstull!

Hit kommer du när du skoldagen är slut och i samråd med dina föräldrar bestämmer du vilka tider och dagar du deltar i verksamheten. De dagar du är sjuk eller ledig behöver du inte meddela oss utan det bestämmer ni hemma. Målet är att du själv ska växa med uppgiften och kunna ta eget ansvar för dina tider. De dagar du är på klubben kommer du in till oss i hemkunskapssalen och markerar med ett kryss på närvarolistan och när det är dags att gå hem fyller du i tiden du lämnar klubben och säger hejdå till oss som jobbar!

Verksamheten ska bidra till barnens allsidiga utveckling och lärande. Den ska också genomsyras av de värden som kommer till uttryck i läroplanens värdegrund. Vid utformning av de dagliga aktiviteterna följer vi stadens riktlinjer att:

  • Kultur: Kulturskolans samverkan med fritidsklubbarna ska utvecklas. I Kulturamas fall blir det i första hand med vår egen kursverksamhet i form av erbjudanden till elever inskrivna i klubben.
  • Idrott och rörelse: Samverkan med idrottsföreningar ska utvecklas. Även här kommer vi utnyttja våra egna lokaler för att uppmuntra rörelse.
  • Genusperspektiv: Många fritidsintressen är könsbundna. Fritidsklubbarna ska ge utrymme för både flickors och pojkars intressen, men också medvetet försöka bryta invanda könsrollsmönster.

Personal

Vår personal är utbildade fritidspedagoger samt pedagogassistenter. Se personal

Lokaler

Hemvist för klubben är i lokalerna vid Danvikstull.

Öppethållande

Riktlinjerna anger att fritidsklubben ska vara öppen den del av dagen då eleverna inte vistas i skolan samt under lov och studiedagar. Kulturamas fritidsklubb kommer att öppna i anslutning till skoldagens slut ca 14.00 och stänga 17.00. Den kommer att vara öppen hela dagar på lov och studiedagar.

Mellanmål

Eleverna erbjuds näringsriktig och varierande mellanmål. Under heldagsverksamhet serveras också skollunch.

Kostnad

Kostnaden för fritidsklubben är 3500 kr per termin. Uppsägning av plats på fritidsklubben ska göras skriftligen via e-post till therese.winrothdahl@kulturama.se  Anmälan är bindande per termin. Platsen skall sägas upp 1 månad innan terminsstart.

Det här händer på Kulturama

NYHET Fin utmärkelse till vår tidigare Operaelev Ylva Gruen

Publicerad: 15 mar 2018
Tidigare gymnasieelev vann Guldbagge

NYHET Tidigare gymnasieelev vann Guldbagge

Publicerad: 23 jan 2018
Talangvinnaren Ibrahim studerar på Kulturama och ger ut skiva!

NYHET Talangvinnaren Ibrahim studerar på Kulturama och ger ut skiva!

Publicerad: 14 dec 2017
Saga Skimrin specialpedagog

NYHET Vad gör en specialpedagog?

Publicerad: 11 dec 2017

EVENEMANG Lunchkonsert med Kulturama Konstnärliga utbildningar

Torsdag 22 Mars 2018 kl 12:30-14:30

EVENEMANG Sakral konsert med Klassisk sång KKU

Lördag 24 Mars 2018 kl 16:00-17:30

EVENEMANG DansHAPPYning med Kursverksamheten Kulturama

Söndag 25 Mars 2018 kl 14:00-15:00

EVENEMANG DansHAPPYning med Kursverksamheten Kulturama

Söndag 25 Mars 2018 kl 15:30-16:30