Lilla Kulturama Danvikstull

På Lilla Kulturama Danvikstull går totalt cirka 240 elever i årskurs 4 och 5. Här finns inriktningarna Musikal samt Musik & Sång. Grundskolan erbjuder en professionell undervisning i läroplanens teoretiska ämnen samt en undervisning av hög konstnärlig kvalitet i profilämnena. Undervisningen ska leda till att eleven utvecklar sin konstnärliga uttrycksförmåga i profilämnena samt stärker sin självkänsla.

Årskurs 4 startar i Lilla Kulturama

På Lilla Kulturama i Danvikstull (Alsnögatan 7-9) startar eleverna i årskurs 4 i ljusa, trevliga och anpassade lokaler.

Lilla Kulturama är en egen skolenhet och ett nytt färdighetsprov kommer att ske under vårterminen i åk 5 inför flytten till Kulturama Grundskola i Hammarby Sjöstad. Den undervisning som har skett i åk 4 och åk 5 bör ge eleverna en mycket god grund för färdighetsproven inför åk 6.

Eftersom eleverna kommer från många skilda skolor och områden arbetar skolan med egna diagnoser (screening) i matematik och svenska. De genomförs i samband med starten varje hösttermin och syftet är att snabbt fånga upp enskilda elever samt att få en grupprofil på kunskapsnivån för pedagogerna. Lärare och arbetslag fattar beslut om eventuella läxor som kommuniceras via veckobrev och/eller skolportal.

Estetiska ämnen

I enlighet med läroplanen och kursplaner arbetar vi målstyrt i undervisningen. Lärarna är behöriga och organiserade i arbetslag. I arbetslagen arbetar profil- och grundskolelärare tillsammans. De planerar teman, redovisningar och uppspel tillsammans. Läs mer under respektive profil.

Uppspel/redovisningar

Varje läsår redovisar eleverna arbeten från profilämnena. I stora Julshowen deltar alla elever från årskurserna 4-5 tillsammans med eleverna i åk 6-9 från Kulturama Grundskola i Hammarby Sjöstad. Vi brukar hålla till i en stor konsertlokal. Stora Julshowen brukar bla bjuda på smakprov från profilens arbete under året. Mindre uppspel sker även under terminerna.

Timplan

Tid till profilerna Musikal och Musik & Sång skapar vi genom elevens och skolans val. Inom ramen för skolans val har vi reducerat tiden med upp till 10-20% i åk 6-9 i flera ämnen. Dock inte i basämnena matematik, svenska och engelska.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i elevgrupper om 30 respektive 20 elever. De lokala arbetsplanerna bygger på Skolverkets timplaner.

Arbetslag

Kulturama grundskola är organiserad i arbetslag med mentorskap och den mesta undervisningen är knuten till respektive årskurs. Arbetslagen ansvarar för elevvård, gemensam undervisning och lokaler. Varje årskurs har ett arbetslag i vilka mentorerna och övrig berörd personal ingår. Arbetslaget har möte en gång i veckan och leds av en arbetslagsledare.

Elevstöd

Skolans stödfunktioner består av specialpedagoger, resurslärare, kurator och skolsköterska. Vår SYV organiserar studie- och yrkesvägledning. Vi arbetar för att alla elever ska nå kunskapskraven och elever som är i behov av särskilt stöd erbjuds hjälp i framförallt svenska, matematik och engelska. Vi har även dubbla lärare på en del lektionspass. För elever i behov av särsklit stöd görs anpassningar eller åtgärdsprogram. Skolan har utsett flera förstelärare som tillsammans med skolans ledning arbetar med skolans pedagogiska utveckling.

Mentorskap

Mentorns ansvar är att:

  • Hjälpa eleverna med lärandeprocessen dvs att utveckla de individuella förutsättningarna att nå kunskapskraven i respektive ämne.
  • Underlätta kommunikationen mellan elev, skola och vårdnadshavare.
  • Förankra den humanistiska och demokratiska värdegrunden genom att träna empati, tolerans, rättskänsla och ansvarstagande.

SL-kort

Kulturama grundskola tillhandahåller inte SL-kort till elever.

Skolbibliotek

Lilla Kulturama har ett skolbibliotek centralt placerat i skolans lokaler. Här finns skönlitteratur anpassad till läsnivån för elever i årskurs 4 och 5 och över. Biblioteket omfattar även lättläst litteratur, facklitteratur och litteratur på engelska. Elever får tips om litteratur, får låna böcker och vi tar med glädje emot förslag på inköp av böcker. Biblioteket är delvis bemannat och är öppet när skolan är öppen.

 Bibliotekets e-post är biblioteket@kulturama.se och telefonnummer 010-157 63 25.

Det här händer på Kulturama

NYHET Fin utmärkelse till vår tidigare Operaelev Ylva Gruen

Publicerad: 15 mar 2018
Tidigare gymnasieelev vann Guldbagge

NYHET Tidigare gymnasieelev vann Guldbagge

Publicerad: 23 jan 2018
Talangvinnaren Ibrahim studerar på Kulturama och ger ut skiva!

NYHET Talangvinnaren Ibrahim studerar på Kulturama och ger ut skiva!

Publicerad: 14 dec 2017
Saga Skimrin specialpedagog

NYHET Vad gör en specialpedagog?

Publicerad: 11 dec 2017

EVENEMANG Lunchkonsert med Kulturama Konstnärliga utbildningar

Torsdag 22 Mars 2018 kl 12:30-14:30

EVENEMANG Sakral konsert med Klassisk sång KKU

Lördag 24 Mars 2018 kl 16:00-17:30

EVENEMANG DansHAPPYning med Kursverksamheten Kulturama

Söndag 25 Mars 2018 kl 14:00-15:00

EVENEMANG DansHAPPYning med Kursverksamheten Kulturama

Söndag 25 Mars 2018 kl 15:30-16:30