• /Global/grundskola/Sundbyberg/kulturama-grundskola-sundbyberg-4

Undervisning - vårt arbetssätt på grundskolan i Sundbyberg

På Kulturama Grundskola Sundbyberg erbjuder vi våra elever en varierad undervisning där de estetiska ämnena genomsyrar verksamheten som en gemensam nämnare.

Vi erbjuder följande tre profiler:


Grundskola profil Musikal

I profil Musikal så arbetar vi inom profilämnena mycket kring produktioner. Inom sången får eleverna, både i stora och mindre grupper, pröva på olika genrer och stilar där samsjungning och stämsång är viktiga komponenter. Vi jobbar med sångteknik för att stärka upp rösten på ett hälsosamt sätt. Det är viktigt att hitta sångglädje och att våga använda sig av sin röst. På danslektionerna arbetar vi med jazzdansens grunder och bygger vidare mot sceniskt arbete. Eftersom vi har många produktioner där eleverna både framför lärarnas koreografier och sina egna, är det viktigt att eleverna uppmuntras till eget skapande och att våga uttrycka sig på scenen. Parallellt med danstekniska övningar jobbar vi med improvisation och komposition. Under teaterlektioner arbetar vi bl a med andning, rösten, rörelse, samarbetsövningar, improvisation, teaterhistoria samt läsa och analysera texter. I år 9 sätter eleverna upp en musikal som slutproduktion.

Grundskola profil Musik & Sång

I musik & sång-inriktningen arbetar vi mycket med ensemblespel och sång i olika konstellationer. Samspel och delaktighet ligger till grund för att tillsammans och enskilt nå vidare kunskap inom musik och musicerande. Det finns goda förutsättningar att utveckla sitt eget instrumentspel i alla de vanliga kompinstrumenten sång, piano, gitarr, bas och trummor. Alla läser även sång som eget ämne också. Där får eleverna sjunga i både större och mindre grupp. De får sjunga olika genrer och träna på bl.a. stämsång och sångteknik. Vi fördjupar oss också inom det teoretiska och erbjuder en bred grund inför gymnasiet.

Grundskola profil Bild & Form

För dig som tycker om bild och form, till exempel att måla, fotografera, filma och skulptera. Genom att blanda teori, praktik och reflektion blir du medveten om hur och varför bilder, föremål och miljöer skapas och hur detta kan påverka oss i den alltmer visuella värld vi lever i.
Profilklasserna i Bild & Form på Kulturama Grundskola Sundbyberg arbetar för att ge eleverna en bred utbildning genom att prova på olika konstnärliga och hantverksmässiga tekniker samt ge kunskaper om hur bilder och bildmedier används i samhället.
Undervisningen sker ofta i form av bildstudieområden med bestämda mål som syftar till att utveckla elevernas kreativitet, nyfikenhet och skapande förmåga.

Teoretiska ämnen

I enlighet med läroplanen och kursplaner arbetar vi målstyrt i undervisningen. Alla lärare är behöriga och organiserade i arbetslag. I arbetslagen arbetar profil- och grundskolelärare tillsammans. De planerar teman, redovisningar och uppspel tillsammans.

Det här händer på Kulturama

NYHET Fin utmärkelse till vår tidigare Operaelev Ylva Gruen

Publicerad: 15 mar 2018
Tidigare gymnasieelev vann Guldbagge

NYHET Tidigare gymnasieelev vann Guldbagge

Publicerad: 23 jan 2018
Talangvinnaren Ibrahim studerar på Kulturama och ger ut skiva!

NYHET Talangvinnaren Ibrahim studerar på Kulturama och ger ut skiva!

Publicerad: 14 dec 2017
Saga Skimrin specialpedagog

NYHET Vad gör en specialpedagog?

Publicerad: 11 dec 2017

EVENEMANG Lunchkonsert med Kulturama Konstnärliga utbildningar

Torsdag 22 Mars 2018 kl 12:30-14:30

EVENEMANG Sakral konsert med Klassisk sång KKU

Lördag 24 Mars 2018 kl 16:00-17:30

EVENEMANG DansHAPPYning med Kursverksamheten Kulturama

Söndag 25 Mars 2018 kl 14:00-15:00

EVENEMANG DansHAPPYning med Kursverksamheten Kulturama

Söndag 25 Mars 2018 kl 15:30-16:30