• /Global/grundskola/Danvikstull/Kulturama-GSDanvikstull-150424 0044

Om Grundskolan i Hammarby Sjöstad

Timplan

Tid till profilerna Musikal och Musik & Sång skapar vi genom elevens och skolans val. Inom ramen för skolans val har vi reducerat tiden med upp till 10-20% i åk 6-9 i flera ämnen. Dock inte i basämnena matematik, svenska och engelska.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i elevgrupper om 30 respektive 15 elever. De lokala arbetsplanerna bygger på Skolverkets kursplaner.

Arbetslag

Kulturama grundskola är organiserad i arbetslag med mentorskap och den mesta undervisningen är knuten till respektive årskurs. Arbetslagen ansvarar för elevvård, gemensam undervisning och lokaler. Varje årskurs har ett arbetslag i vilka mentorerna och övrig berörd personal ingår. Arbetslaget har möte en gång i veckan och leds av en arbetslagsledare.

Elevstöd

Skolans stödfunktioner består av specialpedagoger, resurslärare, kurator och skolsköterska. Vår SYV organiserar studie- och yrkesvägledning. Vi arbetar för att alla elever ska nå kunskapskraven och elever som är i behov av särskilt stöd erbjuds hjälp i framförallt svenska, matematik och engelska. Vi har även dubbla lärare på en del lektionspass. Vid åtgärder upprättas alltid ett åtgärdsprogram. I vissa fall kan en åtgärd vara mer studietid i Studion. Skolan har utsett flera förstelärare som tillsammans med skolans ledning arbetar med skolans pedagogiska utveckling.

Skolan söker extra verksamhetspengar från utbildningsförvaltningen för enskilda elever i behov av stöd.

Mentorskap

Mentorns ansvar är att:

  • Hjälpa eleverna med lärandeprocessen dvs att utveckla de individuella förutsättningarna att nå kunskapskraven i respektive ämne.
  • Underlätta kommunikationen mellan elev, skola och vårdnadshavare.
  • Förankra den humanistiska och demokratiska värdegrunden genom att träna empati, tolerans, rättskänsla och ansvarstagande.

SL-kort

Kulturama grundskola tillhandahåller inte SL-kort till elever.

Det här händer på Kulturama

NYHET Fin utmärkelse till vår tidigare Operaelev Ylva Gruen

Publicerad: 15 mar 2018
Tidigare gymnasieelev vann Guldbagge

NYHET Tidigare gymnasieelev vann Guldbagge

Publicerad: 23 jan 2018
Talangvinnaren Ibrahim studerar på Kulturama och ger ut skiva!

NYHET Talangvinnaren Ibrahim studerar på Kulturama och ger ut skiva!

Publicerad: 14 dec 2017
Saga Skimrin specialpedagog

NYHET Vad gör en specialpedagog?

Publicerad: 11 dec 2017

EVENEMANG Lunchkonsert med Kulturama Konstnärliga utbildningar

Torsdag 22 Mars 2018 kl 12:30-14:30

EVENEMANG Sakral konsert med Klassisk sång KKU

Lördag 24 Mars 2018 kl 16:00-17:30

EVENEMANG DansHAPPYning med Kursverksamheten Kulturama

Söndag 25 Mars 2018 kl 14:00-15:00

EVENEMANG DansHAPPYning med Kursverksamheten Kulturama

Söndag 25 Mars 2018 kl 15:30-16:30